Lantmännen och Yara tar nu tillsammans en ledarroll i omställningen av matsystemet. Företagen lanserar ett pilotprojekt med ambitionen att skapa världens första certifierade fossilfria livsmedelskedja. Genom samarbetet kommer man att kunna erbjuda konsumenter mer hållbara livsmedel och därmed minska klimatpåverkan.

Omställningen mot en fossilfri livsmedelskedja börjar på åkern. Växtnäring, som är viktigt för att säkra skördar av hög kvalitet, kommer att spela en nyckelroll i utvecklingen av en mer hållbar livsmedelsproduktion. Samarbetsprojektet med Lantmännen bygger på Yaras tidigare annonserade pilotförsök där mineralgödsel nu kommer att produceras med förnybar energi.

Läs också: Livsmedelspriset 2019 gick till Lantmännens Växthus

Ambitionen är att minska klimatpåverkan från livsmedel, i detta projekt spannmålsprodukter från Lantmännen. Den mineralgödsel som Yara planerar att lansera på marknaden 2022 förväntas minska de totala koldioxidutsläppen från spannmålsodlingen med 20 procent.

Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

– Lantmännen har sedan länge arbetat systematiskt för att utveckla hållbara lösningar inom många områden, inte minst när det gäller odlingsmetoder och -koncept. Nordiska lantbrukare är ledande inom hållbarhet redan idag, med en låg klimatpåverkan i internationell jämförelse. Detta partnerskap är ett av våra viktigaste hållbarhetsinitiativ hittills, och tar oss ytterligare steg närmare en fossilfri livsmedelskedja och ett ännu mer hållbart jordbruk, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Läs också: Sektorsråd ska stärka svensk livsmedelsproduktion

Användandet av förnybar energi i produktionen av mineralgödsel kommer att öka produktionskostnaderna och därmed ha en inverkan på livsmedelspriserna. Genom nära samarbete i hela livsmedelskedjan är ambitionen att minimera extrakostnaden för konsumenter.

Svein Tore Holsether, Yaras koncernchef och vd.

– Detta partnerskap är ett första steg i omställningen av vårt matsystem. Pilotprojektet tillsammans med Lantmännen kommer att möjliggöra en kraftsamling från aktörer genom hela livsmedelskedjan för att minska klimatpåverkan från matproduktionen. Vi måste hitta nya affärsmodeller som omfattar hela livsmedelskedjan, från jord till bord. En fossilfri livsmedelskedja är endast möjlig med mineralgödsel som är tillverkat med hjälp av förnybar energi, säger Svein Tore Holsether, Yaras koncernchef och vd.

Genom samarbetet tar Lantmännen och Yara betydelsefulla steg för att ställa om livsmedelskedjan och uppmanar andra företag i värdekedjan att göra detsamma.