SLU Grogrund är ett av SLU:s särskilda uppdrag från regeringen. I samverkan mellan akademi och näringsliv byggs nu ett virtuellt kompetenscentrum upp för svensk växtförädling, som ska bidra till en ökad och hållbar livsmedelsproduktion i hela Sverige. Den 4 september inviger landsbygdsminister Jennie Nilsson SLU Grogrund tillsammans med Maria Wedel Knutson SLU:s rektor i Alnarp.

Maria Wedel Knutson SLU:s rektor i Alnarp.

Invigningen samlar ett hundratal forskare och representanter från svensk livsmedels- och jordbruksindustri samt politiker på nationell och regional nivå för att fira uppstarten av SLU Grogrund – centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor.

Läs också: Är matens ursprung viktig för dig med?

Samverkan utvecklar svensk växtförädling

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S)

Sedan inrättandet 2018 och fram till juni i år har SLU Grogrund startat totalt 16 projekt. Grunden för verksamheten är ett nära samarbete mellan akademi och näringsliv som genom sin samverkan ska utveckla svensk växtförädling. En ökad livsmedelsimport, klimatförändringar och nya konsumtionstrender ställer den svenska jordbruksnäringen inför avgörande utmaningar.

”Klimatförändringar tvingar fram nya LÖSNINGAR”

Eva Johansson, programchef för SLU Grogrund.

– Förutsättningarna att säkra livsmedelsförsörjningen till Sveriges befolkning har förändrats. Vi behöver tillgång till grödor som är anpassade efter framtida klimat och de specifika odlingsförhållanden som råder i Sverige. Växtförädling är en långsiktig process och det tar minst 10–12 år att utveckla en ny sort och upp till 50 år att ta fram en ny gröda. Därför behöver vi skapa och lära oss tillämpa nya innovationer för att förkorta dessa processer, säger professor Eva Johansson, programchef för SLU Grogrund.

Läs också: ​Landsbygdsministern besökte Kiviks Musteri i skördetid

Finansiering från regeringen nödvändig

Som ett av regeringens särskilda uppdrag har SLU Grogrund tilldelats 20 mnkr per år 2018–2019. Från och med 2020 har det aviserats ett anslag på 40 mnkr per år. Eva Johansson menar att denna finansiering är nödvändig för att SLU Grogrund ska kunna utveckla den kompetens som behövs för att öka den inhemska livsmedelsproduktion och självförsörjningsgraden på ett hållbart sätt.

– SLU Grogrund är en av de största satsningarna som aviserats av regeringen för att nå målen i den nationella livsmedelsstrategin. Med invigningen vill vi synliggöra vikten av att denna satsning nu fullföljs, så att SLU Grogrund kan bidra till en tryggare livsmedelsförsörjning och utveckling av den svenska livsmedelsindustrin, vilket kan möjliggöra en cirkulär och biobaserad tillväxt på längre sikt, säger Eva Johansson.

Läs också: Hon blir ny rektor på SLU

För landsbygdsministern och delar av SLU:s ledningsgrupp, som inkluderar rektorn Maria Knutson Wedel och prorektor Karin Holmgren, väntar ett gediget heldagsprogram.

Dagen inleds med en visning av Foodhills och Food Valley of Sweden i Bjuv under förmiddagen. Därefter bär det av till Alnarp där en guidad tur på Växtproteinfabriken följs av lunch med särskilt inbjudna gäster samt ett besök på NordGen. Själva invigningsceremonin är öppen för alla och genomförs vid planteringarna intill Trädgårdslaboratoriet.

Programmet avslutas med en panelpresentation i Alnarpsgården med SLU Grogrunds pågående projekt under ledning av konferencier Lennart Wikström.