Argumenten för att välja svenska råvaror, livsmedel och växter är många, inte minst biologisk mångfald, hållbarhet och goda smaker. Svenskodlade grönsaker och bär är dessutom så färska och goda nu att vi nästan kan leva på den gröna maten.

Att svenska konsumenter känner sig relativt trygga med maten visar EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, EFSA som låtit genomföra en omfattande undersökning bland EU:s invånare för att ta reda på deras inställning och kunskap om mat. Tillhör du också dem som anser att matens ursprung är viktigt?

Svenskarna har generellt större tilltro till matens säkerhet jämfört med konsumenter i andra EU-länder, även om det finns viss oro. Matens ursprung, näringsinnehåll och den egna etiska kompassen är de viktigaste aspekterna när svenskar handlar mat. Resultatet visar bland annat vilka prioriteringar konsumenterna i de olika EU-länderna gör när de handlar mat och vad de känner oro för. På flera områden skiljer svenskarna ut sig.

Ursprung, innehåll och etik viktigast
När svenska konsumenter handlar mat är matens ursprung den allra viktigaste aspekten (65 procent). Därefter följer matens näringsinnehåll (48 procent) och etiska värderingar såsom djurvälfärd och miljö (47 procent). På delad fjärde plats följer smak och pris (42 procent). Variationen mellan olika EU-länder är stor och Sverige är ett av de länder där matens ursprung är allra viktigast. Sverige är också det enda land som hade de etiska aspekterna på sin topp-tre lista.

Kvalitet och säkerhet

Som konsument i Sverige har vi kanske bra koll och just därför känner oss trygga med att odlarna håller hög kvalitet i produktion och på råvaror. I vårt relativt svala klimat är odlingssäsongen kort och avkastningen ganska låg. Men vi har mycket dagsljus som ihop med låga temperaturer stimulerar aromämnen så att svenska frukter och grönsaker smakar mer. Odlarna lägger stor vikt vid att begränsa användning av växtskyddsmedel och då vårt klimat är så pass svalt har vi inte heller behov av att skydda grödorna mot insekter och svampar som finns i varmare klimat.Svenska trädgårdsprodukter är dessutom oftast certifierade av Svenskt Sigill som är ett kvalitetssystem vilket innebär att de uppfyller de extra kraven på minskad miljöpåverkan och livsmedelssäkerhet.

Den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige gör det enklare för dig att hitta mat, dryck och växter som producerats i Sverige och lever upp till märkets kriterier. Svensk potatis, morötter och andra rotfrukter behöver inte transporteras så långt, vilket är miljösmart. Det samma gäller grönsaker, frukter och bär som även de mår bra av att inte resa för långt innan de når affären, eftersom de utvecklar både smak och vitaminer bättre när de får mogna länge på plantan. På grund av vårt nordiska klimat används växthus för exempelvis gurkor och tomater, och här arbetas det för att minska användandet av fossila bränslen till förmån för biobränslen som halm, pellets och biogas.

Källa: Livsmedelsverket, Svensk Sigill och Från Sverige.