Vi länkas ofta ihop med vår fantastiska ZOÉGAS Skånerost, även känd som ”den gröna”. Men nu kan vi verkligen säga att vi den gröna. Vårt kafferosteri köper från och med årskiftet certifierad biogas, samt el från vattenkraft vilket reducerar vår miljöpåverkan med 90%! Detta bidrar stort till vår strävan efter att bli utsläppsneutralt.

Nestlé har som mål att innan år 2020 reducera sina CO2-utsläpp globalt med minst 35% och till 2030 är ambitionen 0% miljöpåverkan i företagets verksamhet världen över. De ambitösa målen att förbättra miljöpåverkan är satta i enlighet med klimatavtalet från Paris 2015*. Vi på ZOÉGAS som är en del av Nestlé koncernen, har även därför arbetat på att minimera miljöpåverkan. Redan i januari 2017 hade vårt team på ZOÉGAS lyckats att minimera utsläppen med över 90% och har sedan årskiftet gått över till att köpa certifierad biogas och el från vattenkraft. Patrik Erlandsson, Kvalitetsspecialist & Miljösamordnare samt Christian Diget, strategisk inköpare har tillsammans med Andreas Wendel Fabrikschef på Zoégas drivit övergången i ca 1 års tid.

”Vi är mycket stolta över vårt rosteri i Helsingborg och teamet som arbetar här. Hela teamet strävar efter att ständigt förbättra och optimera vår verksamhet. Vi har haft ett enormt fokus inom framförallt tre områden; Arbetsmiljö och säkerhet, miljöpåverkan och effektiviseringar i processer. Plan och strategi framåt inom miljöområden har utvecklats i samråd med våra mycket duktiga lokala partners såsom Modity, HMN och Öresundskraft.”, säger vår fabrikschef Andreas Wendel.

Utöver att vårt kafferosteri numera köper certifierad biogas, samarbetar vi även med större lokala verksamheter i Helsingborg för att hitta effektiva metoder för att fördela överskottsenergin och öka användningen av biogas. Biogas utvinns genom att organiskt avfall bryts ner och bidrar därmed till att sluta kretsloppet.

Patrik Erlandsson som är Kvalitetsspecialist & Miljösamordnare hos oss på ZOÉGAS kommenterar; ” ZOÉGAS rosteri har arbetat målmedvetet med miljöarbetet vilket har lett fram till flera stora förbättringar. Exempelvis kaffebönans pergaminhinna tas tillvara vid rostningsprocessen och pressas till pellets och används för uppvärmning på gårdar i närheten. Rosteriet sorterar och återvinner allt kasserat material och uppnår därmed ”0-waste to landfill” och numera är energin som konsumeras i rosteriet certifierad och grön”.

Utöver miljöarbetet fortsätter vårt mångåriga arbete i Östafrika, där vi på ZOÉGAS i samarbete med lokala organisationer fokuserar på att öka levnadstandarden, samt att utbilda kaffeodlarna i hållbar och produktiv kaffeodling av kvalitetskaffe och har ett extra fokus på att få med fler kvinnor i utbildningarna. Minst 30% i utbildningsprogrammen ska vara kvinnor, och programmet kallas Coffee by Women.