50 procent av svenskarna vill ha mer klimatsmart kött som är producerat utan fossila bränslen eller råvaror – det visar ny undersökning om svenska folkets attityder till kött. Fler uppger också att de har gått över från att vara vegetarianer till flexitarianer och alltså äter kött ibland.

Isabel Moretti, vd på Svenskt Kött

I Svenskt Kötts årliga konsumentundersökning* uppger svenskarna att de förstår varför svenskt kött är dyrare och de är beredda att betala mer för det. Svenskt kött förknippas med säker mat, kvalitet, bra djurskydd och svenska arbetstillfällen.

– Det är jätteroligt att återigen få det starka förtroendet som finns för svenskt kött bekräftat. Förflyttningen vi ser från tidigare år är att just mervärden blir allt viktigare när konsumenten gör val. Framför allt hos kvinnor och yngre. Exempelvis säger hela 50 procent att de vill ha mer klimatsmart kött som är producerat utan fossila bränslen eller råvaror, säger Isabel Moretti, vd på Svenskt Kött.

Fler uppger också att de är flexitarianer, snarare än vegetarianer, det vill säga att de äter kött ibland. Andelen som uppger att den främsta anledningen till att man sällan köper kött som styckad råvara är att man inte äter kött överhuvudtaget har minskat jämfört med tidigare år, från 30 procent till 13 procent i år. I stället uppges den främsta anledningen vara kopplad till miljöskäl. 

– En fundering är om vi passerat ”peak vegetarian” och att det i stället är fossilfritt som är på väg upp, säger Isabel Moretti.

Svenska konsumenter tycker precis som tidigare att köttets ursprung är viktigt och köper i särklass mest av svenskt kött. 2 av 3 konsumenter uppger att de är beredda att betala mer för svenskt kött och hela 83 procent valde att köpa svenskt kött när de handlade senast.

– Det vi tar med oss från undersökningen är att framför allt att fortsätta jobba med att bibehålla svenska folkets förtroende för djurhållning och det svenska köttet, genom att sträva ännu mer mot en hållbar utveckling. Men också att berätta vidare om hur väl den svenska produktionen står sig vad gäller klimat- och miljöfrågorna, säger Isabel Moretti.

Den svenska bonden och framför allt djurhållande bönder har aldrig haft så stor fan club som de har idag. Andelen som är positiva till svenska djuruppfödare är nu 74 procent.

– Vi ska inte säga att det är tack vare torkan, men visst satte förra sommarens extrema torka fokus på livsmedelsproduktionen och djurhållningen i Sverige och inte minst på hur sårbara vi är, säger Isabel Moretti.

Konsumenterna vill också i större utsträckning kunna välja svenskt när de äter ute eller i offentliga kök. Här vill hela 50 procent få den informationen för att kunna göra ett aktivt val. De viktigaste faktorerna vid senaste val av kött på restaurang eller snabbmatställe var pris samt ursprungsland Sverige.

*Undersökningen är genomförd av YouGov bland svenskar i åldrarna 20-69 år under perioden 14-18 februari 2019 via internet. Totalt genomfördes 1013 intervjuer. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.