Coop Sverige AB genomgår nu en omfattande omställning av sin organisation med målet att öka konkurrenskraften och erbjuda bättre priser och förmåner till sina över 3,9 miljoner medlemmar runt om i landet. Denna strategiska förändring inkluderar en nedskärning på cirka 100 tjänster på kontoret i Solna, vilket tillsammans med andra åtgärder resulterar i en imponerande kostnadsminskning på över 300 miljoner kronor.

Coops främsta uppdrag är att generera ekonomisk nytta för sina drygt 3,9 miljoner medlemmar. De betydande kostnadsökningarna de senaste åren, särskilt inom inköp av varor, energi, transporter och stigande hyror, kräver anpassningar i organisationen för att säkerställa ett lönsamt Coop i Sverige. Marie Nygren, VD på Coop Sverige, betonar att ett starkt Coop är avgörande för att stå starkt mot konkurrenterna, samtidigt som det skapar medlemsförmåner och bidrar till ökad hållbarhet.

Med cirka 820 Coop-butiker ägda av landets 27 konsumentföreningar och över 3,9 miljoner medlemmar tar Coop Sverige AB ansvar för gemensamma funktioner såsom kedjehantering, marknadsföring, sortiment, inköp, logistik och IT.

Marie Nygren beklagar att kompetenta medarbetare måste lämna företaget och försäkrar att de kommer göra sitt bästa för att stödja dem i deras professionella framtid. Organisationen skapar nu en kundorienterad, processorienterad, plattare och mer snabbfotad struktur för att uppfylla sitt löfte till medlemmarna.

Den nya organisationsstrukturen träder i kraft från och med den 1 januari 2024.

Under hösten lanserar Coop också den nya, helt automatiserade varuterminalen i Eskilstuna. Detta utgör Coop Sveriges största investering i modern tid och är en av Norra Europas största och mest automatiserade varuterminaler.

Det är en framtidssatsning som över många decennier kommer att leverera kostnadseffektiv och pålitlig logistik och varuhantering för hela Coop i Sverige. Marie Nygren understryker att varuterminalen är en nödvändig förutsättning för att möta konkurrensen samtidigt som den bidrar till ökad hållbarhet.