Under helåret 2020 ökade Kronans Apotek försäljningen med 3,1 procent till 8186 miljoner kronor. Främsta orsaken till lyftet är e-handeln som ökade med 85 procent. Under året har försäljningen växt mer än marknaden i genomsnitt och Kronans Apotek har tagit marknadsandelar online.

Läs mer om Kronans Apotek

– Att vi har växt mer än marknaden online med en starkt förbättrad lönsamhet och en signifikant högre kundnöjdhet, är ett bevis på att vi börjar hitta rätt formel för hållbar tillväxt, säger Anders Torell, vd på Kronans Apotek.

Kronans Apotek Clary Holtendal

Kronans Apoteks digitala kanaler växte med 85 procent under helåret 2020 och passerade med god marginal en halv miljard kronor i omsättning. Under det avslutande fjärde kvartalet växte företagets e-handel med 107 procent jämfört med samma kvartal året innan. Onlineförsäljningen står nu för 6,6 procent av den totala handeln (3,7%).

– Det goda resultatet beror till stor del på att våra medarbetare har kunnat hantera de svåra situationerna som uppstått under pandemin så bra. Vi har jobbat hårt för att möta kundernas behov i både fysiska och digitala kanaler och det har vi lyckats väldigt bra med, säger Anders Torell.

Under 2020 hade Kronansapotek.se över 25 miljoner besökare och allt fler äldre genomförde sina allra första onlineköp. Den mest populära avdelningen var informations- och bokningssidan till antikroppstester för Covid-19. Den hade mer än 500 000 besökare som bland annat ledde till cirka 70 000 utförda tester i fysiska apotek. Under året har kunderna blivit signifikant mer nöjda, både i fysiska butiker och online. Det visar företagets höga NPS-nivåer som legat på över 70 under flera månader när pandemin drabbade kunder som värst.

– Det är ett starkt bevis för vilken nytta farmaceuter och övriga anställda gör varje dag för att kunder skall kunna leva ett hälsosammare liv, säger Anders Torell och fortsätter:

– Vi inleder 2021 med både nöjdare kunder och medarbetare. Det ska vi nu försöka bygga vidare på. Främst handlar det om att fortsätta utvecklas med våra kunder och ta tillvara på den fördel som kombinationen fysiska apotek och digitala kanaler innebär, avslutar Anders Torell.