I samband med Återvinningens dag nu på söndag den 29 september, släpper Pantamera sin årliga pantrapport. Vi kan redan idag berätta en del från rapporten, bland annat hur mycket vi pantar, varför vi pantar och den miljövinst som panten bidrar till.

I år fyller det svenska pantsystemet 35 år. Sedan dess har pantsystemet bidragit till en miljövinst motsvarande 3 miljoner ton koldioxidutsläpp. År 1984 infördes pant på aluminiumburkar i Sverige, tio år senare infördes pant på PET-flaskor. Sedan dess har 39 miljarder burkar och PET-flaskor pantats. 

– Det är enorma mängder pant och det gör oss i Sverige till en förebild, vi är ett av de bästa länderna i världen på att panta. Antalet pantade burkar och PET-flaskor ökar för varje år, säger Katarina Lundell, kommunikationschef på Pantamera/Returpack. 

I den Pantrapport som ges ut i samband med återvinningens dag går det bland annat att läsa hur vårt svenska pantsystem fungerar, hur mycket pantningen har ökat från år till år, vilka insatser som görs för att vi ska bli ännu bättre och vilka miljövinster panten bidrar till, både i form av minskade koldioxidutsläpp och energibesparing. 

– Det retursystem för dryckesförpackningar som ger allra störst miljövinster är den slutna materialåtervinningen, dvs när materialet kan återvinnas till nya livsmedelsgodkända burkar och flaskor. Det är hjärtat i hela vår verksamhet och gör vårt pantsystem till det retursystem med bäst miljöprestanda, säger Katarina Lundell. 

Bara under förra året sparade det svenska pantsystemet drygt 165 000 ton koldioxid. Det är nästan dubbelt så mycket koldioxidbesparing jämfört med om förpackningarna hade samlats in genom plast- eller metallinsamlingen och mer än tre gånger så mycket som om de slängts i hushållssoporna och bränts i ett värmekraftverk, enligt den livscykelanalys som Pantamera/Returpack låtit göra. 

Pant – en effektiv nudge

Pant betyder att en konsument, i samband med köp av dryck, lånar en burk eller flaska mot en avgift. Avgiften betalas sedan tillbaka när man pantar.

– Pant har visat sig vara ett mycket effektivt verktyg för att få till en beteendeförändring – ett nudgingverktyg helt enkelt. Även om de flesta uppger att miljön och klimatet är deras starkaste anledning för att panta, så är panten ett viktigt incitament, säger Katarina Lundell. 

Pantstatistik

Burken:

  • 1984, när pantsystemet infördes pantades 63 procent av alla burkar.
  • 2018 pantade vi 86 procent av alla burkar. 
  • Från 1984 till 2019 har vi pantat cirka 30 miljarder burkar. 

PET-flaskan:

  • 1994, när pant på petflaskor infördes, pantades 51 procent av alla PET-flaskor.
  • 2018 pantade vi 83 procent av alla PET-flaskor.
  • Från 1994 till 2019 har vi pantat cirka 9 miljarder PET-flaskor.