Lantmännen gjorde trots coronapandemin ett rekordstarkt resultat under 2020 vilket möjliggjort den rekordutdelning om 902 miljoner kronor som nu betalas ut till medlemmarna, svenska lantbrukare. Beslutet om utdelningen fattades av föreningsstämman idag.

Utdelningen till medlemmarna − som klubbades på Lantmännens föreningsstämma − är den högsta utdelningen i Lantmännens historia, totalt 902 miljoner kronor. Lantmännen har sedan 2016 delat ut cirka 3 miljarder kronor till sina medlemmar.

Lantmännens styrelseordförande Per Lindahl.

– Vi kan nu se tillbaka på 2020 och konstatera att det är vårt mest framgångsrika år hittills och att fjolårets fantastiska resultat nu kommer våra medlemmar till del. Vi är mycket glada över att kunna göra en ny rekordutdelning som bidrar till uppdraget att öka lönsamheten på medlemmarnas gårdar. Vi ser fram emot att tillsammans med våra medlemmar, aktiva svenska lantbrukare, fortsätta utveckla svenskt lantbruk och bidra till att trygga svensk livsmedelsförsörjning, säger Lantmännens styrelseordförande Per Lindahl.

Lantmännens resultat för 2020, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 2 041 MSEK – en väsentlig förbättring från 2019 års resultat på 1 877 MSEK.

Per Olof Nyman, vd och koncernchef Lantmännen
Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

– Lantmännens rekordresultat för 2020 är ett kvitto på att vi varit framgångsrika i vårt långsiktiga arbete med att skapa robusta och lönsamma affärer i alla delar av koncernen. Vår förmåga att hantera oväntade utmaningar har satts på prov under pandemin, men vi har hittills lyckats hantera det väl, mycket tack vare stora och viktiga insatser från alla kompetenta och lojala medarbetare, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

– Vårt fokuserade arbete på att skapa ett mer lönsamt och växande svenskt lantbruk fortsätter, bland annat genom miljardinvesteringar i spannmålsvärdekedjan och satsningar på att fortsätta minska vår klimatpåverkan i alla delar av verksamheten. Det är strategiskt viktiga satsningar som gynnar såväl svenska lantbrukare som Sveriges livsmedelsförsörjning och samhället i stort, utvecklar Per Olof Nyman.