Anders Bärlund har utsetts till ny direktör för strategi och affärsutveckling (CSO) på ICA Gruppen. I rollen som CSO kommer Anders Bärlund att leda ICA Gruppens strategiarbete och ansvara för att leda större affärsstrategiska projekt för koncernen.

En huvuduppgift för Anders Bärlund blir att ansvara för en kontinuerlig utveckling av koncernens affärsstrategi, för att säkra att den hela tiden är relevant och anpassad till rådande marknadsförutsättningar. Ett av de mest centrala områdena är att vara pådrivande i den digitaliseringsresa som ICA befinner sig på. Inom ansvarsområdet ligger såväl ICA Gruppens CDO-funktion som innovationshubben ICAx.

Anders Bärlund kommer närmast från McKinsey, där han har arbetat sedan 2004 med huvudsaklig inriktning mot detaljhandel och konsumentvaror. 2013 valdes han till delägare i företaget. De senaste fem åren har Anders Bärlund varit ansvarig för McKinseys arbete med detaljhandelns digitala och kommersiella transformation i Asien.

– Den koncernstruktur vi har etablerat ger stora möjligheter för ICA Gruppen att fortsätta utveckla kunderbjudandet och skapa skalfördelar inom flera områden. Med hjälp av Anders Bärlunds långa erfarenhet av omställningar inom detaljhandeln kan vi utveckla den plattformen vidare och ytterligare ta tillvara på dess möjligheter. Anders Bärlund har stora insikter i hur den internationella detaljhandeln utvecklas, säger Per Strömberg, vd ICA Gruppen.

– Det känns väldigt motiverande och spännande att börja på ICA. ICA Gruppen har en stark position idag och är mitt i en positiv förändringsresa. Jag ser fram emot att jobba tillsammans med duktiga kollegor och handlare för att fortsätta och ytterligare utveckla den resan, säger Anders Bärlund.

Liv Forhaug

Anders Bärlund ersätter Liv Forhaug som slutar sin anställning den 11 augusti vilket tidigare meddelats.

Anders Bärlund kommer att ingå i ICA Gruppens koncernledning och rapportera till ICA Gruppens vd, Per Strömberg. Han tillträder tjänsten senast 30 september 2019.