Genom ett nytt offentlig-privat samarbete i Nigeria har bondeägda Arla Foods åtagit sig att vidareutveckla en långsiktigt hållbar mejeriindustri och den lokala mejerisektorn i Nigeria genom att hjälpa 1 000 småskaliga bönder att skapa bättre försörjningsmöjligheter, och samtidigt stärka sin verksamhet i landet.   

Arla arbetar redan aktivt med befintliga utvecklingsprojekt inom den nigerianska mejeriindustrin, och kommer nu engagera sig ytterligare genom att underteckna ett nytt samförståndsavtal med delstaten Kaduna och den nigerianska regeringen. Delstaten och regeringen kommer att erbjuda 1 000 nomadiserande mjölkbönder permanent mark med tillgång till vatten, och Arla kommer att vara den kommersiella partnern som köper, samlar in, förädlar och får ut den lokala mjölken på marknaden.

Läs också: Arla Foods omsättning ökar – hållbarhetsfrågorna i fokus

Nigerias befolkning – som förväntas uppgå till nära 400 miljoner människor 2050 – är bland de snabbast växande i världen, och konsumenternas efterfrågan på prisvärda näringsrika produkter ökar redan. Det nya offentlig-privata samarbetet som ingåtts av Arla är det första av sin storlek i Nigeria och är en del av Arlas affärsstrategi för att möta konsumenternas efterfrågan i Nigeria. Det ska ske genom att balansera utvecklingen av den lokala mejerisektorn med importerad mjölk och mejeriprodukter.   

Heléne Gunnarsson vice ordförande Arla Foods.

− Vi ser på detta som en kommersiell affär, som gynnar våra ägare, bönder i sju länder. Samtidigt känns det bra att man så att säga bonde till bonde kan göra något bra. Vi har varit på plats i Nigeria och pratat med bönderna och vi vet att det fungerar. säger Heléne Gunnarsson vice ordförande Arla Foods. 

Tim Ørting Jørgensen, som är ansvarig för Arla Foods International. 

I takt med att efterfrågan på näringsrika mejeriprodukter ökar bland Nigerias snabbt växande befolkning finns det en tydlig möjlighet och behov av att stödja utvecklingen av den lokala mejeriindustrin, och hjälpa till att möta denna efterfrågan. Som ett företag med en historia av framgångsrikt samarbete i lokala mejeriutvecklingsprojekt och ett långsiktigt engagemang för våra nigerianska konsumenter, kunder och partners är vi glada över detta nya samarbete, eftersom det kommer att göra en verklig skillnad i många bönders företag och liv, säger Tim Ørting Jørgensen, som är ansvarig för Arla Foods International. 

Läs också: Hon blir ny chef för Foodservice, Arla i Sverige

Offentliga och privata investeringarbanar vägDelstaten Kaduna och Nigerias regering förbinder sig att förbättra de strukturella förutsättningarna för de nomadiserande bönderna. Istället för att ständigt söka efter vatten och nya betesmarker kommer mark att ställas till förfogande så att bönderna kan stanna på en plats och får möjlighet att utvidga sina gårdar. Att säkra infrastrukturensom är nödvändigt för att förädla och få ut mjölken på marknaden,som vägar, el och vatten, är också en del av åtagandet. 

Projektet kommer främst att finansieras genom lån från Central Bank of Nigeria och garanteras av den lokala delstaten.  Som handelspartner kommer Arla att satsa på att etablera mjölkuppsamlingscentraler. Dessa kommer att vara avgörande för Arlas roll som förädlare av den mjölk som bönderna producerar.  

Bygga vidare på en lyckad metod Arlas engagemang för detta nya offentlig-privata samarbete i Nigeria bygger på framgången med ett samarbete som inleddes i 2016 med delstaten Kaduna och den nigerianska regeringensamtorganisationen Care, danska branschorganisationen Landbrug & Foedevarer, det lokala kooperativet Milcopal och den nigerianska nomadfolksorganisationen Coret.  

Samarbetet har stöd av Danida (motsvarigheten till Sida) och fungerar som ett femårigt projekt som kallas Milky Way Partnership Nigeria och ska utveckla en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar mejerivärdekedja. Samarbetet och projektet har visat sig vara en livskraftig skalbar affärsmodell som har skapat både en ökning av inkomster och arbetstillfällen för lokala bönder och medarbetare inom mejerisektorn.

Läs också:  Hon ska styra Arlas kommunikation

På mejerikooperativet Amana i utkanten av Kaduna ser bönderna fördelarna med att vara en del av Milky Way Partnership Nigeria. De har nu stabil tillgång till vatten och ett mjölkningsrum har byggts för att säkerställa att mjölken kyls ned omedelbart efter mjölkningen för att bevara kvaliteten.  

Tidigare drack korna från pölar, nu har de fint vatten och är välnärda. Du kan se på hårremmen att de mår bra. Vi är mycket glada och vi börjar redan se resultat, säger Alhaji Sani Aliyu, en av mjölkbönderna i kooperativet Amana. 

Byggs för att hålla

Den nigerianska mejeriindustrin kan för närvarande enbart leverera mindre än 10 procent av landets nuvarande efterfrågan på mejeriprodukter, och gapet blir större när befolkningen växer under de kommande decennierna. 

De flesta nigerianska mjölkbönderna är småskaliga och de flesta mjölkar korna för hand i små öppna skålar eller hinkar. Om mjölken inte konsumeras i det egna hushållettransporteras den oftast inte längre än till marknaden i närmaste stad. Att förhindra att mjölken förstörs i värmen är en stor utmaning.   

Arla kommer att bidra med erfarenhet från sin europeiska försörjningskedja och kooperativa kultur för att nå kommersiell framgång tillsammans med bönderna i Nigeria.  

Att ha lokal mjölk i vår produktportfölj är en del av vår strategi för att vår verksamhet ska bli framgångsrik på lång sikt i Nigeria. Vi kommer bara att lyckas med att öka de lokala böndernas inkomster, Nigerias mejerisektor och uppnå Arlas ambitioner i Västafrika om projektet och dess aktiviteter är kommersiellt gångbara. Detta är ett bra exempel på affärer och utveckling som går hand i hand för att säkerställa långsiktigt hållbara lösningar, säger Tim Ørting Jørgensen.  

Fakta om projektet 

  • Totala investeringar: Projektet kommer främst att finansieras genom lån som tillhandahålls av Central Bank of Nigeria och garanteras av den lokala delstaten. Arla kommer att investera i mjölkuppsamlingscentraler.  
  • Antal bönder som deltar: 1 000 
  • Partner i det nya offentlig-privata samarbetet: Arla Foods, delstaten Kaduna och den nigerianska regeringen. 
  • Partner i Milky Way Partnership Nigeria: Delstaten Kaduna och Nigerias regering, Arla Foods, organisationen Care, danska branschorganisationen Landbrug & Foedevarer, det nigerianska kooperativet Milcopal och den nigerianska nomadfolksorganisationen Coret. 
  • Milky Way Partnership Nigeria har stöd av Danida och det danska utrikesministeriet.