Arlas mål att sänka klimatutsläppen med 30 procent till år 2030 i hela värdekedjan från ko till konsument har officiellt godkänts av Science Based Targets-initiativet.

I början på året antog Arlas ägare, mjölkbönder i sju länder, en ambitiös klimatmålsättning med målet att minska Arlas sammanlagda utsläpp av växthusgaser med 30 procent per kilo mjölk fram till 2030 och att arbeta mot ett netto noll klimatavtryck år 2045 i Sverige. Science Based Targets Initiative (SBTi) är ett initiativ som ger stöd till företag att sätta klimatmål som är i linje med vetenskapliga modeller som är framtagna i IPCC AR5 och av IEA. Arlas ansökan har nu granskats och godkänts.

– I Arla har vi arbetat med hållbar produktion i många år. CO2 per kilo Arla mjölk är redan ungefär hälften av det globala genomsnittet, men våra ambitioner är ännu högre. Vi ska bli helt klimatneutrala i Sverige år 2045, säger Ann Freudenthal ansvarig för Arlas klimatkommunikation i Sverige.

Sedan 1990 har Arlabönderna minskat utsläppen per kilo mjölk med 24 procent. Minskningen av utsläppen från Arlas mejerier, inklusive förpackning och transport, har varit 22 procent sedan 2005 – trots att mjölkmängden har ökat med mer än 40 procent under perioden.  

I Sverige körs alla Arlamärkta egna tunga transporter, lastbilar och mjölkbilar, sedan ett år tillbaka med fossilfria drivmedel. I början av året tog vi ytterligare ett steg för att få en fossilfri produktion genom att vi bytte till 100% grön fossilfri el på samtliga våra mejerier runt om i Sverige.

– Att vårt mål har erkänts av Science Based Targets-initiativet visar att vi är på rätt väg för att hantera klimatförändringarna och att förbli en nyckelaktör för hållbar matproduktion. Målet täcker dessutom hela värdekedjan från gården till konsumenten, säger Ann Freudenthal.