Konflikten mellan LO-förbunden och Kompetensföretagen är avblåst. Detta sedan Livs och de övriga LO-förbunden samt Kompetensföretagen på torsdagskvällen sagt ja till medlarnas bud om ett nytt kollektivavtal för bemanningsanställda.

En svårlöst fråga i förhandlingarna handlade om hur kostnaderna för den pensionsöverenskommelse som LO och Svenskt Näringsliv har träffat ska avräknas i bemanningsavtalet.

För Livs och övriga LO-förbund var det viktigt att det inte ska ske någon dumpning av löner och villkor när företag anlitar bemanningsföretag.

– Det är många livsmedelsföretag som anlitar bemanningsföretag. Det fyller ett behov men ska inte användas kontinuerligt, säger Jolan Wennberg Livs andre ordförande för.

Det nya avtalet ligger inom ramen för det så kallade märket som motsvarar 5,4 procent i löneökningar. 

LO-förbunden har i och med avtalet säkrat pensionerna för de bemanningsanställda, både genom att man enats om att införa den överenskommelse som tecknats mellan LO och Svenskt Näringsliv. Bemanningsanställda garanteras nu att få del av de extra pensionsavsättningar som görs på respektive kunds område.

Sammanlagt berörs omkring 115 000 bemanningsanställda.

År 2000 tecknades det första avtalet inom LO för anställda i bemanningsföretag. Avtalet gäller för alla LOs 14 medlemsförbund. Syftet med avtalet är att de som jobbar på bemanningsföretag ska skyddas av ett kollektivavtal i likhet med villkoren på den övriga arbetsmarknaden. Därmed minskar risken för konkurrens om lönevillkor och andra anställningsvillkor mellan olika grupper på en arbetsplats. Avtalet ska förhindra att de egna anställda byts ut mot inhyrda som är billigare på grund av lägre lön och sämre villkor.