Cloettas vd Henri de Sauvage-Nolting säger att bolagets nya strategi och arbetssätt börjar visa resultat.

Henri-de-Sauvage-Nolting-Cloetta

I delårsrapporten för 2019 skriver han att tillväxten har kommit tillbaka och kostnaderna har minskat. Detta gör mig övertygad om att bolaget är nu på rätt väg för att vi ska kunna uppnå våra finansiella mål.

Godisbolaget Cloetta ökade försäljningen med 7,5 procent under andra kvartalet till 1.583 miljoner kronor.

Rörelseresultat förbättrades även något under perioden till 159 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 155 Mkr i andra kvartalet förra 2018. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick resultatet till 161 Mkr, mot 145 Mkr i fjol.

Kassaflödet från den löpande verksamheten noteras till minus 3 miljoner kronor, mot plus 119 Mkr i fjol.

Resultatet före skatt uppgick till 129 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 128 Mkr i andra kvartalet i fjol. Resultatet efter skatt var oförändrat på årsbasis på 97 miljoner kronor.

Försäljningen av lösviktsgodis ökade med 18,1 procent under kvartalet med särskilt stark tillväxt i Sverige och Norge tack vare påskförsäljningen. Under första halvåret 2019 ökade försäljningen med 1,6 procent.