Efter ett framgångsrikt pilottest, väljer nu Coop Online att rulla ut hämtskåp till ett större antal butiker runt om i Sverige. Ett avtal har tecknats mellan Retail Technology-företaget StrongPoint, som utvecklat skåpen, och Coop där StrongPoint levererar hämtskåp till ytterligare 20 orter under 2020.

I maj inledde Retail Technology-företaget StrongPoint och Coop ett pilottest av Click & Collect hämtskåp. Hämtskåpen, vars fördel är att de förvarar såväl frys-, kyl- som rumstempererade varor, ställdes ut i anslutning till två av Coops butiker. Därtill placerades ett på ön Sandhamn i Stockholms skärgård. Pilottestet föll mycket väl ut och redan ett par veckor in i testet gjordes en första utvärdering och kunderna gav toppbetyg. Nu rullas skåpen ut i större skala.

– Coop Hämta med hämtskåp har tagits emot positivt av våra kunder och med data från piloterna ser vi nu möjligheten att öka takten och placera fler skåp ute i landet. Vi vet att flexibla leveranslösningar är en viktig faktor för kunder som handlar mat online. Med hämtskåp som en del av vårt erbjudande möter vi det behovet och stärker vår position på marknaden, säger Catrin Folkesson, affärsområdesdirektör Coop Online.

I takt med att nya målgrupper tar sig in på nätmatsmarknaden och svenskarna överlag blir mer e-handelsvana följer helt nya krav på bland annat snabbhet, flexibilitet och valfrihet. ”Hämta var du vill, när du vill och hur du vill” är vad allt fler förväntar sig. Här spelar Click & Collect-lösningar en allt större roll.

– Vi är naturligtvis mycket glada över att testet föll så väl ut. Vi har också med intresse tagit del av att Coops hubblösning, skåpet i Sandhamn, fungerade så väl. Vi är övertygade om att hubblösningar, det vill säga hämtskåp som står placerade vid punkter där mycket folk naturligen rör sig, är nästa steg i utvecklingen, säger Sven Calissendorff, Senior VP Managing Director på StrongPoint i Sverige.

Affären är en av StrongPoints större ordrar av hämtskåp i år. Förutom i Sverige har hämtskåp levererats till Norge, Ryssland, Litauen, Estland, Italien, Spanien, Tyskland och USA.