När matjätten river fabriken växer ett nytt samhällsbygge fram. Coops fryshall hade gjort sitt i Karlstad. Nu blir den istället industrilokal för företag i Degerfors.

– På mindre orter är det svårt att få ekonomi i en nyproducerad byggnad. Men nu kan vi erbjuda lokaler till rimliga hyror, säger Rickard Erhard, vd för Degerfors Industrihus.

Det 1 300 kvadratmeter stora fryslagret är ett av de större objekten som auktionerades ut i samband med rivningen av Coops anläggning på Tullholmen i Karlstad.

Degerfors kommunala fastighetsbolag såg annonsen på PS Auction och la det vinnande budet. Nu monteras hallen ned, flyttas till industriområdet Högbergstorp i Degerfors och sätts upp på en ny betongplatta efter vintern.

– Det blir en bra lösning för oss. Vi har en efterfrågan på lokaler från våra företag som vill växa. Nu räknar vi med att komma undan med mindre än halva kostnaden jämfört med att bygga nytt. Det kommer att slå igenom på hyrorna och hjälpa företagen att utvecklas, säger Rickard Erhard.

På mindre orter är kostnaderna för nyproduktion ett bekymmer. Betalningsförmågan hos företagen som ska hyra in sig är inte lika stor som den är i en storstad.

Affären med fryshallen är ett exempel på PS Auctions vision om att fullt användbara produkter aldrig någonsin mer ska gå till spillo. Det som tjänat ut på ett håll kan komma till användning i ett helt annat sammanhang.

– Det är jättekul att kunna använda något som det inte längre fanns behov av i Karlstad, och att vi får till mer industriytor i Degerfors till bra hyror. Vi ser en tillväxt i företagen här, säger Rickard Erhard.