Över 30 procent av Coops inrikes transporter sker på järnväg, en grön framgångssaga som årligen ersätter 17 000 lastbilstransporter. Nu tar Coop ytterligare steg mot hållbarhet genom att lansera en ny rutt till Eskilstuna, där en state-of-the-art varuterminal står redo för att revolutionera leveranserna till över 800 Coop-butiker i landet.

avlyftning-tagtrailer-coop
Godstrafik Coopoop

I en historisk omläggning av transporter välkomnar Coop sitt godståg till den nyligen etablerade varuterminalen i Eskilstuna. Med över 30 procent av inrikes transporter på järnväg har Coop förbundit sig till ett hållbart sätt att transportera varor, och den nya varuterminalen är en nyckelkomponent i denna gröna strategi.

Coop investerar i den senaste högautomatiserade varuterminalen utanför Eskilstuna och tar ytterligare steg mot en fossilfri framtid. Med en stegvis uppbyggnad kommer fler Coop-butiker att börja få leveranser från det nya lagret. Nu når företaget en viktig milstolpe när deras unika godståg anländer till den nya terminalen.

Peter Rosendahl, transportchef på Coop Logistik.

”Under snart 15 år har Coop framgångsrikt använt järnvägen som en del av vårt hållbarhetsarbete. Det är ett klimat- och resurseffektivt sätt att transportera varor, och när vi valde plats för vår nya varuterminal var tillgången till tågräls en avgörande faktor. Att kunna köra vårt eldrivna tåg direkt till på- och avlastning möjliggör ytterligare minskning av klimatpåverkan från våra transporter,” säger Peter Rosendahl, transportchef på Coop Logistik.

Från och med denna vecka anländer ett av två Coop-tåg till Eskilstuna varje dag, medan det andra fortsätter sin resa på sträckan Malmö-Bro, där en av Coops befintliga terminaler ligger. Rutten kommer att omvandlas helt till Malmö – Eskilstuna innan sommaren, vilket effektiviserar leveranserna och minimerar klimatavtrycket ytterligare.

Coop strävar efter att omvandla alla sina transporter till fossilfria bränslen och har redan nått en betydande framgång genom att över 30 procent av inrikes transporter går på järnväg. Trots dessa insatser kvarstår arbete för att uppnå fullständig hållbarhet.

”Vår framtida transportmix är en strategisk fråga där vi letar efter den mest tidseffektiva och kostnadseffektiva lösningen med minimal klimatpåverkan. Med långväga transporter och varuleveranser till bostadsområden är det viktigt för oss att upprätthålla tåget som en central del av vår strategi mot fossilfria transporter,” tillägger Peter Rosendahl.

Fakta om tågtransporter:

Coop är Sveriges främsta matleverantör som använder järnväg för transporter och har investerat i egna tåg. Sedan 2009 har Coop-tågen dagligen levererat varor genom Sverige, vilket årligen ersätter nära 17 000 lastbilstransporter. Detta motsvarar en minskning av koldioxidutsläpp med 9 600 ton eller 20 procent av den totala klimatpåverkan som Coop rapporterar varje år.

Text: Redaktionen – Butiksnytt