Även om årets julhandel är svårare än vanligt att förutspå väntas den öka med 1 procent jämfört med december förra året, visar siffror från HUI Research och deras julhandelsprognos. För handlare och leverantörer handlar mycket nu om att förbereda sig för att kunna hantera en ökad mängd leveranser på ett effektivt sätt.

I HUI Research huvudscenario för årets julhandel ser dagligvaruhandeln ut att växa med 5 procent, medan sällanköpsvaruhandeln väntas tappa 2 procent. Den sammanlagda försäljningssiffran under december månad beräknas landa på total 81,7 miljarder kronor, eller 7 894 kronor per person. En allt större del av årets julhandel förväntas också ske online, vilket ligger i linje med svenskarnas köpmönster den senaste tiden. Under det andra kvartalet 2020 växte e-handeln i Sverige med 49 procent enligt E-barometern (PostNord/HUI/Svensk Digital Handel).

För handlare och leverantörer innebär den här utvecklingen en ökad press och högre krav på snabba, effektiva och träffsäkra leveranser.

  • När en stor del av årets julhandeln väntas ske online måste handlarna säkerställa att de kan hantera den ökade efterfrågan och att kunderna får sina paket i rätt tid och på rätt plats. Handlarna måste nu stämma av så att deras system och processer bakom leveranserna är så effektiva och stabila som möjligt. De måste även se till att förarna har det stöd de behöver då de förmodligen kommer slå rekord i antal utkörningar, säger Lars Persson, försäljningschef på Descartes i Sverige.