Sedan 2010 kan kunderna på Willys välja att donera sina pantpengar till Rädda Barnen via butikernas pantmaskiner. För att bidra ytterligare till organisationens viktiga arbete för barns rättigheter går Willys nu in och dubblar den pant som skänks under december.

Under åren har över 20 miljoner kronor skänkts till Rädda Barnens verksamhet via gåvoknappen vid Willys pantmaskiner. För att stötta organisationens viktiga arbete för barns rättigheter lite extra dubblar Willys nu i december den pant som skänks av kunderna.

Pantpengarna går bland annat till Rädda Barnens satsning På Lika Villkor som syftar till att stötta barn och unga i socioekonomisk utsatta områden i Sverige, där många familjer har det extra tufft nu under pandemin.

­– Vi är tacksamma för alla som donerar sin pant till Rädda Barnen när de pantar på Willys – ett bidrag som gör skillnad. Tack vare Willys och deras kunder har vi sedan starten fått in över 20 miljoner kronor, vilket gör stor skillnad för barn som på olika sätt lever i utsatthet och för familjer som har det extra tufft under pandemin och i jultider. När Willys nu går in och dubblar alla pantdonationer under december gör det att vi kan nå ännu fler barn med våra insatser, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Gåvorna från Willys kunder under åren har bland annat bidragit till Rädda Barnens arbete i Sverige, som till exempel det tidigare nämnda projektet På Lika Villkor och High Five, som motverkar kränkningar och diskriminering inom ungdomsidrotten. En del av pengarna har också bidragit till att Rädda Barnen nått fler barn i krig och katastrofer såsom de situationer som drabbat Syrien, Jemen och Bangladesh.