Nytt för i år är att avståndsgränsen till närmaste butik minskat, vilket gör att fler butiker kan få stöd. Totalt får 21 daglivarubutiker i sårbara områden dela på drygt 4,6 miljoner kronor från Tillväxtverket. Varje butik får max 300 000 kronor. 

Regeringen har sedan tidigare inrättat ett driftstöd på 35 miljoner kronor årligen 2016–2019 till dagligvarubutiker i särskilt sårbara och utsatta glesbygder. Från och med 2020 avsätts därefter 35 miljoner kronor årligen.

Så här sa tidigare landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

– Jag bor själv i en liten by och jag vet vad det innebär för bygden när till exempel affären tvingas lägga ner. Så kan vi inte ha det, du måste kunna handla mat och tanka din bil inom rimligt avstånd. Därför är den här satsningen så viktig. Det här är en mycket konkret insats som stärker förutsättningarna för jobb och hållbar tillväxt i hela landet, sa dåvarande landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Den nya satsningen innebär en förstärkning under åren 2018-2019.
Regeringen inrättade driftsstödet 2016. 180 butiker beviljades del av stödet. Det har mottagits mycket väl av såväl kunder, enskilda handlare och dagligvarubranschens aktörer. Genom satsningen har de senaste årens nedåtgående trend, med lanthandlare som stänger, upphört.

– Dagligvarubutikerna i gles- och landsbygder är särskilt viktiga eftersom de ofta även tillhandahåller andra tjänster och därför fungerar som servicepunkter. De kan vara både ombud för apotek, systembolag och paketutlämning. Med den här permanenta satsningen på lanthandlar förbättrar vi möjligheterna till service inom rimliga avstånd för alla medborgare i vårt land, sa Sven-Erik Bucht fd landsbygdsminister.