Handlarna hade olika syn på framtiden i juni. E-handlarna och dagligvaruhandlarna blev mer optimistiska medan sällanköpsvaruhandlarna blev mer pessimistiska. Sammanfattningsvis försvagades butikernas framtidsförväntningar jämfört med föregående månad.

Juni månads Handelsbarometer visar att e-handlarnas tro på framtida försäljning, lönsamhet och antalet anställda ökar. Det innebär att Framtidsindikatorn för e-handeln ökar med 11,1 enheter och landar på 116,6 i juni. Detta är högre än under motsvarande period 2018.

– E-handlarnas optimism ökade mest i juni, trots att branschen brukar gå något svagare under sommaren. E-handelsoptimismen har dock varit svagare hittills i år än i fjol så det återstår att se om detta är ett trendbrott, säger Karin Johansson.

Även inom dagligvaruhandeln ökar framtidstron. I juni månads Handelsbarometer ökar framtidstron i dagligvaruhandeln med 1,6 enheter till index 103,6.

Framtidstron i sällanköpsvaruhandeln fortsätter att minska

Sällanköpsvaruhandlarnas framtidstro minskar med 3,2 enheter. Det ger resultatet att Framtidsindikatorn för butikshandeln som helhet minskar med 0,8 enheter, till 94,9. Framtidsindikatorn för butikshandeln ligger återigen en bit under den neutrala nivån på 100, efter förra månadens uppgång.

– Det fina junivädret har visat att sommaren står för dörren och handlarna är splittrade i sin framtidssyn. Dagligvaruhandeln ser med tillförsikt på sommaren samtidigt som sällanköpshandeln ger en mer dyster sommarprognos. Tillväxten i sällanköpshandeln sker på nätet och det påverkar butikernas framtidstro, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.