Nu startar pilotprojektet ”Digital utbildning för kött- och charkföretag”. En efterlängtad satsning från branschen som bland annat syftar till att stärka kompetensen och behålla samhällsviktiga yrkesgrupper som slaktare, styckare och charkuterister i Sverige. Pilotprojektet finansieras av Tillväxtverket och pågår hela 2021.

Magnus Därth, vd på Kött och Charkföretagen.

– Det här är en efterlängtad satsning i ett akut läge. Behovet av att rekrytera personal är stort både på kort och lång sikt. Idag är det många av våra medlemsföretag som utbildar all sin personal själva. Därför kommer den digitala utbildningen och läroplattformen bli ett viktigt stöd i deras arbete, säger Magnus Därth, vd på Kött och Charkföretagen.

Projektet är i linje med de mål som ingår i regeringens nationella livsmedelsstrategi för att nå en hållbar livsmedelssektor. Syftet är att möjliggöra för företag att kompetensutveckla befintlig personal och se till att personer som vill arbeta i branschen också får tillgång till relevant utbildning.

– Satsningen är ett viktigt första steg mot att skapa ett nytt utbildningssystem inom kött och chark, som samtidigt bidrar till att vi kan behålla dessa yrken i Sverige, säger Magnus Därth.

Den digitala utbildningen bygger på utbildningsmaterial som branschen själv tagit fram. Materialet innehåller moduler som på olika nivåer lyfter fram de viktigaste kompetensområdena inom kött- och charkområdet. Genom en digitalisering tillgängliggörs utbildningen för företag i hela landet, särskilt för små- och medelstora bolag.

Pilotprojektet pågår mellan december 2020 och januari 2022. Tillväxtverket finansierar projektet med högst 3 225 000 kronor.