En mer koncentrerad bageriverksamhet är bättre anpassad efter nuvarande sortiment och skapar bättre förutsättningar för en mer effektiv och hållbar bageriproduktion tex. genom mindre produktionssvinn och energiförbrukning. ”Vi har goda förutsättningar och kapacitet att flytta produktionen till våra tre större bagerier och göra investeringar där, säger Jörgen Sköld, Supply Chain direktör på Fazer Bageri i Sverige.

LÄS OCKSÅ: Polfärskt blir återförsäljare för Fazer Bageri i Sverige

Fazer stöttar dem som kommer att påverkas genom samarbeten med bland annat Avonova företagshälsovård, Arbetsförmedlingen och AFA Försäkringar och TRR Trygghetsrådet. ”Det är ett tungt besked som vi behövt ge till vår personal. I olika regi har bageriet funnits sedan 60-talet och vi har mycket lojala medarbetare som vi vill tacka för deras betydande insatser genom åren. Vårt mål är att nu att avsluta på bästa sätt”, säger Jörgen Sköld.

Gateaus hantverksbageri som ligger i samma lokal omfattas inte av stängningen men kommer behöva flytta till nya lokaler i framtiden.

Bageriverksamheten – ett fortsatt viktigt strategiskt fokus

Fazer är ett matföretag som fokuserar på att skapa värde och som utvecklar ledande positioner i norra Europa. Marknaden för varumärken inom snabbrörliga konsumentvaror utvecklas snabbt och ställer krav på företag att möta ny efterfrågan. Fazer har en ambitiös tillväxtstrategi i Sverige och fokuserar på innovativa hållbara lösningar. Spannmålsprodukter och bageriverksamheten är en viktig del av den satsningen men för att nå full potential behövs tillväxt för Fazer Bageri i Sverige.

Som en ytterligare led i Fazer Bageris transformation aviseras idag att Polfärskt blir ny återförsäljare för Fazer Bageris färska bröd till dagligvaruhandel från och med början av sommaren 2021. Samarbetet med Polfärskt innebär en långsiktig och mer hållbar försäljningsmodell som kommer att öka Fazers servicegrad till både butik och konsument. Den nya återförsäljarmodellen innebär att Fazer Bageris organisation för fältsälj och distribution kommer att avvecklas.

”Förändringarna som nu presenteras lägger grunden för tillväxt genom bättre service till våra kunder och en mer effektiv bageristruktur, som gör att vi kan erbjuda konsumenten goda, innovativa och hälsosamma produkter från älskade varumärken i Sverige och utomlands”, säger Petri Kujala, vd för Fazer Bageri.

Fazer-koncernens övriga verksamhet och försäljning i Sverige omfattas inte av förändringarna.