I dagens livsmedelssystem är vi beroende av förpackningar. Lunchen äts i engångsförpackning med engångsbestick, eftermiddagsmackan är förpackad i tunn plastförpackning och middagens råvaror finner vi i diverse hypersmarta och/eller mindre smarta förpackningar. En majoritet av förpackningar som produceras används till livsmedel. Hur bidrar de olika förpackningarna till en omställning mot en hållbarare värld och hur uppnår vi cirkulära system oavsett råvara till förpackningen?

Den senaste tiden har allt fler röster hörts kring vilken råvara som är önskvärd som förpackningsmaterial. Ska vi fortsatt använda plastförpackningar eller ska samtliga förpackningar tillverkas av förnyelsebara råvaror från exempelvis skogen eller sockerrör?

Allt fler företag och organisationer antar förpackningsstrategier med fokus att samtliga förpackningar ska bestå av förnyelsebara råvaror från skog och åkrar. Men räcker skogen och åkrar till för alla förpackningar vi behöver och vad blir konsekvenserna vid markanvändningen? Från andra håll hörs röster om att fossilplasten förbättrar hållbarheten för produkterna och därmed är det mest resurskloka valet. Härmed uppstår frågor som hur valet av råvara till förpackningen påverkar förpackningens cirkuläritet i systemet, råvarans hållbarhet samt hur vi människor ska tänka kring val av förpackningar i vardagen.

Med detta seminarium vill Kungl. Skogs-och Lantbruksakademiens kommitté för livsmedels-produktionens värdekedja även blicka bortom valet mellan plastförpackningar eller förpackningar bestående av förnyelsebara råvaror, och belysa de olika förpackningsalternativens fördelar och nackdelar samt fundera kring när det är önskvärt att använda de olika förpackningsmaterialen. Seminariet riktar sig till alla aktörer inom livsmedelskedjan, råvaruindustrin, konsument- och miljöorganisationer och en intresserad allmänhet med ambition att skapa en arena där olika intressenter möts.

Moderator: Lennart Wikström, chefredaktör, Tejarp förlag

Tid: Måndag 16 september 2019, kl 14:30–17:00 (registrering från kl 14:00)

Plats: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Avgift: Ingen avgift

AnmälanSenast den 1 september

Info/programhttps://www.ksla.se/aktivitet/forpackningar-pa-gott-och-ont/

Seminariet webbsänds också.