Framtidstron i både butiks- och e-handeln minskar. Svag tro på framtida lönsamhet och en sviktande anställningsvilja gör att framtidsförväntningarna bland e-handlarna hamnar på den lägsta nivån hittills i år.

Johan Davidson, chefsekonom Svensk Handel.

Framtidsindikatorn för e-handeln – som väger samman utsikterna för försäljning, anställningsvilja och lönsamhet – faller med 7,3 enheter i Handelsbarometern för november. Indikatorn landar på 100,1, vilket är strax över den neutrala nivån på 100 och den lägsta siffran hittills i år. 

– Tillväxten inom e-handeln är fortsatt stark men den internationella konkurrensen är tuff och priserna är pressade. Handeln står mitt i en omställning som förändrar spelplanen för hela branschen, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.    

Bland både dagligvaru- och sällanköpshandlarna minskar framtidsförväntningarna jämfört med förra månaden. Optimismen i dagligvaruhandeln faller tillbaka från höga nivåer. Tron på framtida försäljning och lönsamhet ligger fortsatt över den neutrala nivån på 100.

Osäkerhet kring konjunkturläget
Sällanköpshandlarna uttrycker däremot en större pessimism, detta trots att Black Friday och julhandeln väntar runt hörnet.

– Handlarna blickar förvisso fram mot jul och Black Friday, men det finns även en verklighet efter helgerna. Osäkerheten kring hur ett försvagat konjunkturläge kan komma att påverka den framtida försäljningen är också stor, säger Johan Davidson.

Butikshandelns framtidsindikator, som väger samman förväntningarna i både dagligvaru- och sällanköpshandeln, faller med 6,6 enheter till 96,3.