Med fokus på att sprida kunskap och göra den tillgänglig för många delar Polarbröd för åttonde året i rad ut Utstickarpriset. Årets pris tilldelas rapporten The EAT-Lancet Commission, som syftar till att förändra det globala livsmedelssystemet. Under torsdagskvällen prisades vinnaren tillsammans med finalisterna the Gapminder Foundation som tillgängliggör pedagogisk statistik om världsläget och Greta Thunberg, 16-åringen som fått världen att öppna ögonen för klimatdebatten.

På bild: från vänster, Victoria Bignet, Line Gordon, Brent Loken och Maya Rebermark.

Utstickarpriset instiftades av Polarbröd 2012 för att hylla modiga människor som går sin egen väg och som visar hänsyn och handlingskraft, nytänkande och uthållighet. Utstickarpriset 2019 tilldelas en person eller organisation som vägleder andra och med hjälp av djupa insikter om världsläget inspirerar och ger hopp, förmedlar kunskap och lyser upp vägen för oss runt omkring. Årets Utstickarpris tilldelades the EAT-Lancet Commission.

Läs också: Greta Thunberg finalist till Polarbröds pris – ”årets Utstickare 2019”

Juryns motivering lyder:
Att förse 10 miljarder människor med en hälsosam och hållbar kost producerad med respekt för planetens gränser är möjligt. Ett systemskifte skulle förbättra hälsa och välbefinnande för miljontals människor och tillåta oss att överlämna en livskraftig planet till kommande generationer. Årets vinnare sprider både kunskap och hopp för det viktiga arbetet med att minska matens miljöpåverkan och för att förbättra den globala folkhälsan. Vinnaren av Utstickarpriset 2019 är the EAT-Lancet Commission.

– The EAT-Lancet Commission visar på betydelsen av samarbete över disciplinära gränser för att verkligen kunna presentera rekommendationer för ett hållbart livsmedelssystem, säger Johan Kuylenstierna professor och jurymedlem i Utstickarpriset.

Om The EAT-Lancet Commission
EAT är organisationen som utifrån forskning verkar för att minska livsmedelssystemets klimatpåverkan med fokus på hälsosam mat. 2018 släppte EAT forskningsrapporten The EAT-Lancet Commission, som undersöker och förklarar hur vi i framtiden ska kunna förse 10 miljarder människor med hälsosam och klimatsmart mat. Bakom rapporten står bland andra Johan Rockström, professor i miljövetenskap, och Gunhild Stordalen, grundare av EAT Food Forum.

– Det är en enorm ära att få ta emot det här priset på uppdrag av The EAT-Lancet Commission. Vi är överväldigade och tacksamma av det gensvar som rapporten fått runt om i världen och som resulterat i allt från förändrade dieter hos den enskilda individen till att länder använder de vetenskapliga målen för att sätta nya riktlinjer. Vi inser också att rapporten bara är början på en lång resa för att fixa det globala livsmedelssystemet så att det kan leverera hälsosam och hållbar mat till varenda människa på planeten, säger Dr Brent Loken, Director of Science Translation på EAT.

Prestigefyllda finalister
De tre finalisterna bestod också av the Gapminder Foundation och Greta Thunberg. Gapminder är en icke vinstdrivande organisation grundad 2005 av Ola, Anna och Hans Rosling. Verksamheten startade med utveckling och spridning av programvara för att på ett begripligt sätt åskådliggöra statistik om mänsklighetens utveckling. Greta Thunberg är den 16-åriga aktivisten som på mindre än ett halvår fått ordet klimat på allas läppar. Med sina upprop engagerar hon både ungdomar och vuxna. Greta har bland annat fått tala inför FN, EU och det brittiska parlamentet och lyfter ofta fram kunskap och ansvar, där hon menar att världens ledare bör ta befintlig klimatforskning på allvar och agera därefter.

Om Utstickarpriset
Sedan 2012 delar Polarbröd ut Utstickarpriset. Utstickarpriset är ett erkännande av modiga människor som går sin egen väg och som visar hänsyn och handlingskraft, nytänkande och uthållighet. Vinnaren tilldelas en prissumma motsvarande 100 gram guld som bidrag i sitt fortsatta arbete. I årets jury sitter professorn Johan Kuylenstierna, armbryterskan och världsmästaren Heidi Andersson, främjaren av unga sociala entreprenörer Maja Frankel, Bambuser-grundaren Måns Adler tillsammans med Polarbrödsgruppens Karin Bodin.

Vinnare 2012 – 2018
2012 Margrit Kennedy och Bernard Lietaer – Innovation och hållbarhet, om pengars funktion
2013 Ellen MacArthur – Ledarskap för världen, cirkulär ekonomi
2014 Johan Ehrenberg – Pådrivande i klimat- och energifrågan med ett helhjärtat engagemang kring uthållig försörjning
2015 Artur Granstedt – Nytänkande inom jordbruk
2016 Polly Higgins – Ledarskap för framtiden som leder till verklig förändring
2017 Cape Farewell – Kulturen som bärare av omställningen mot en hållbar framtid
2018 Tina-Marie Qwiberg – Odlingen, kokkonsten, njutningen och respekten för vår mat