Foodtech-bolaget Grönska Stadsodling installerar idag vertikala odlingssystem i Coopsnya butik i Hagastaden, Stockholm. Med Stockholms största butiksodling blir CoopHagastaden helt självförsörjande på örter och sallater som skördas på plats till kundernaoch till butikens egna restaurang.

Grönska var först i Norden när de 2018 lanserade odling i butik med odlingsskåpet GrowOff.Efter ytterligare två år av utveckling har GrowOff tagit ett enormt kliv både tekniskt ochkonceptuellt. Idag är GrowOff utrustad med över 50 sensorer för monitorering och automationsom gör att de 20 skåp som nu installeras i Hagastaden kan skötas helt av Coops egenpersonal.

Grönska och Coops samarbete har djupa rötter; i 2018 var det Coop Danderyd, Åkersberga ochBromma som var med och testade den första versionen av GrowOff. Under 2020 blev Grönskainvalda i acceleratorprogrammet Bloomer riktat till Foodtech-företag som arbetar med att lösaframtidens utmaningar och som anordnades av Coop, Norrsken och Sweden Foodtech. Det ärdärför ett naturligt steg för Coop att nu utvidga samarbetet med Grönska och lyfta butiksodlingtill nya höjder.

– Coop Hagastaden ska vara Stockholms mest innovative matbutik. Jag är därför glad attvi nu startar en butiksodling i riktigt stor skala tillsammans med Grönska. Det gör att vikan erbjuda våra kunder och medlemmar pinfärska råvaror utan transporter, somdessutom smakar fantastiskt, säger Helena Mattsson, marknadschef Coop Butiker &Stormarknader.

– Vi är väldigt glada att påbörja det här samarbetet med Coop Hagastaden. Med odling i butik flyttar vi kunden närmare matproduktionen och sätter upplevelse i centrum.Hållbart, närodlat, nyskördat. Det här är en naturlig del av framtidens matbutik och vi serfram emot att ta fler Coop butiker in i framtiden, inom kort. Intresset är stort för dennainnovation och vi gör vårt yttersta för att möta efterfrågan, säger Robin Lee, VD förGrönska Stadsodling.