KRAV kommer nu att se över sina regler för butik, för att tydliggöra hur hur deras märkning av produkter får hanteras och marknadsföras i butik. Översynen ska också anpassa KRAVs regler gentemot nya EU-förordningen för ekologiska livsmedel. Målet är att de nya reglerna ska träda i kraft 1 januari 2021.

KRAV har i nära 20 år haft ett regelverk för dagligvarubutiker som bland annat omfattar försäljning, märkning och skyltning. Idag är drygt 710 butiker runt om i landet KRAV-certifierade. Det finns nu flera certifieringar som en butik kan märkas med: Bra Miljöval, Svanen och MSC. Flera av dem har regler som motsvarar varandra och som till viss del överlappar även KRAVs nuvarande butiksregler.

Anita Falkenek, vd på KRAV.

– Vi ser att vi kan arbeta på andra sätt idag än vad vi kunde för 20 år sedan när butikscertifieringen lanserades. Dagligvaruhandeln är duktiga på att driva aktivt hållbarhetsarbete i butikerna idag, och därför tar vi ett nytt grepp med syfte att öka försäljningen av KRAV-märkta och hållbara livsmedel. Andelen hållbara livsmedel inom dagligvaruhandeln är fortfarande för låg. Vi kommer att lyfta fram KRAV-märkta produkters mervärden på ett sätt som gagnar alla butiker, säger Anita Falkenek, vd på KRAV.

Den aktör som har varit mest aktiv på resan sedan KRAV lanserade sin butikscertifiering 1992 är Coop, som har arbetat med KRAV-certifiering i samtliga butiker runt om i landet. Coop ser positivt på förändringen och kommer att fortsätta sitt hållbarhetsarbete utifrån den grund som butikscertifieringen har etablerat.

Charlotta Szczepanowski chef för hållbarhet och kvalitet på Coop. Foto: Margareta Bloom Sandebäck

– Vi är oerhört stolta över den resa som våra butiker har gjort genom KRAV-certifieringen, den har bidragit till att vi har ett väletablerat hållbarhetsarbete och ett brett utbud av KRAV-märkta och ekologiska produkter. Nu är vi på Coop redo att höja nivån ytterligare och genom fortsatt tätt samarbete med KRAV hitta nya arbetssätt för att synliggöra de KRAV-märkta produkterna ännu mer, säger Charlotta Sczcepanowski, chef Hållbarhet och Kvalitet inom Coop.

KRAV påbörjar översynen av de nuvarande butiksreglerna under 2019. De nya regelförslagen kommer att remissas under våren 2020, och planen är att de nya reglerna ska träda i kraft från och med år 2021. Översynen kommer att genomföras i nära dialog med representanter från branschen.