Antibiotikaresistens bedöms vara ett av de största hoten mot den globala folkhälsan. Samtidigt har Sveriges import av halloumi ökat de senaste åren. Anledningen är det stora intresset för den vegetariska kosten.

Men det stora intresset för halloumi är inte oproblematisk – den omtyckta cypriotiska osten kan leda till ökad antibiotikaresistens i Europa, rapporterar idag SVT Nyheter.

Det är självklart problematiskt. Cypern har troligtvis en överanvändning av antibiotika till lantbrukens djur. Problemet är att risken för antibiotikaresistens ökar, säger Elina Åsbjer, veterinär på Centrum för djurvälfärd som hör till Sveriges lantbruksuniversitet, till SVT Nyheter.

Cypern använder mest

Det är fortfarande stora skillnader mellan länderna. De länder som använder mest antibiotika finns i Sydeuropa. Cypern använde mest under 2018, 453,4 milligram per kilo djur, och är ett av få länder som ökat förbrukningen. Tätt efter kommer Spanien med 362,5 milligram följt av Italien med 294,8.

Norge använder minst

Men avståndet är stort till de nordiska länderna använder minst antibiotika. Allra minst använder Norge med 2,9 milligram, Island med 4,7 milligram, Sverige 12,1 milligram, Finland 18,6 milligram.