Innovation för att ställa om matsystemet till säker och hållbar matförsörjning på kort och lång sikt. Det är målet för Stiftelsen Curt Bergfors Foundation, som beslutat finansiera en fristående professur med samma inriktning vid Stockholms universitet.

Redan före coronakrisen stod det klart att stora delar av det globala matsystemet inte är hållbart – med en rad negativa effekter på såväl människors hälsa som natur, klimat och ekonomi.

En tredjedel av världens befolkning är felnärda; närmare en miljard är kroniskt hungriga och över två miljarder överviktiga. Den globala livsmedelsproduktionen slår ut naturens artmångfald, släpper ut nära en fjärdedel av alla växthusgaser, samt förorenar jordar, vatten och havsmiljöer.

Sammantaget slår detta hårt mot de ekologiska systemen, med kopplingar även till COVID-19-pandemin, som med största sannolikhet startade på en ”våt” matmarknad i Wuhan, där man sålde vilda levande och döda djur, flera av dem utrotningshotade. Smittor från djur till människor riskerar att bli allt vanligare på grund av bristande matsäkerhet, kombinerat med avskogning, torka och översvämningar som driver ut vilda djur från deras naturliga habitat och närmare människor. Det innebär en stor global risk – för oss människor. För ekologin och planeten i stort är hoten från vårt matsystem många och komplexa, inte minst matens roll i klimatförändringen – hela vägen från primärproduktion till matavfall.

”Matplaneten är trasig”, säger Curt Bergfors. ”Vi måste alla hjälpa till att försöka få ordning på den igen.”

Stiftelsen Curt Bergfors Foundation stiftades hösten 2019 för att på olika sätt verka för omställning till en hållbar livsmedelsproduktion, ett matsystem som värnar både människa och miljö och som går att få på plats under de närmaste tio åren. Det kräver både ny kunskap och nya sätt att producera, distribuera och konsumera mat. Det kräver tvärvetenskaplig kunskapsutveckling och innovativa lösningar.

För att säkerställa en fri och obunden forskning på området har stiftelsen beslutat att finansiera en ny professur på Stockholms universitet: ”Curt Bergfors professur i hållbar utveckling med inriktning mot hållbara livsmedelssystem”. Forskningen ska bedrivas vid det tvärvetenskapliga Stockholm Resilience Centre. Finansieringen över tio år motsvarar en donation på 20 miljoner kronor.

”Denna långsiktiga satsning gör det möjligt att utveckla vetenskaplig förståelse kring hur matsystemen kan bidra till positiv förändring för såväl människor som planeten”, säger Henrik Österblom, forskningschef på Stockholm Resilience Centre. Professuren utlyses omgående.

Stiftelsen har också initierat ett nytt internationellt pris inom matområdet – the Food Planet Prize. Det syftar till att hitta och belöna initiativ och projekt som snabbt kan bidra till att ställa om matsystemet i hållbar riktning jorden runt. Två priser på vardera 1 miljon USD delas ut årligen, första gången under 2020. Det ena priset ska gå till en befintlig lösning, som snabbt kan skalas upp för att få globalt genomslag. Det andra priset ska gå till ett radikalt nyskapande projekt som kan omdana delar av eller hela matsystemet. Nomineringsprocessen pågår för fullt.

”Vi kommer inte att klara utmaningen utan innovation, men det kräver också vilja, ansvarskänsla och handlingskraft”, säger Curt Bergfors.

Stiftelsen har kapitaliserats med en halv miljard kronor från Curt Bergfors privata förmögenhet. Den kommer löpande att ta nya initiativ för att aktivt bidra till en hållbar livsmedelsförsörjning och en ansvarsfull matkultur.