Svenska konsumenter vill handla hållbart i allt större utsträckning. Det har fått varannan handlare att öka sitt hållbarhetsarbete det senaste året. Framförallt är det de små- och medelstora företagen som flyttat fram sina positioner. Det visar Svensk Handels årliga hållbarhetsundersökning.

Svenska konsumenter vill handla hållbart i allt större utsträckning. Det har fått varannan handlare att öka sitt hållbarhetsarbete det senaste året. Framförallt är det de små- och medelstora företagen som flyttat fram sina positioner. Det visar Svensk Handels årliga hållbarhetsundersökning.

Fyra av fem handlare (78 %) bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete. Motsvarande siffra bland de minsta handlarna (0–9 anställda) är 71 procent, en siffra som ökat med 15 procentenheter de senaste tre åren. En viktig drivkraft är att det är lönsamt. Åtta av tio handlare (81 %) anser att hållbarhetsarbetet är lönsamt även på kort sikt.

– Tiden då företag kunde syssla med hållbarhetsfrågan lite vid sidan om den ordinarie verksamheten är förbi. Kunden ställer ökade krav och hållbara affärer blir lönsamma affärer. De företag som blir en del av lösningen på hållbarhetsutmaningen kommer att bli vinnare på sikt, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Fler vill handla hållbart i sällanköpshandeln
Bland konsumenterna anger drygt tre av fyra (77 %) att det är viktigt att företaget de handlar från är hållbara. Årets undersökning visar att fler prioriterar hållbarhetsaspekten även när de handlar i sällanköpshandeln.

– Vi ser ett trendbrott där betydligt fler konsumenter vill handla hållbart även när de köper sina skönhets-, mode- eller sportprodukter. För de svenska handelsföretag som har ledartröjan inom hållbarhetsarbetet innebär det en stor möjlighet, säger Karin Johansson.

Fortfarande är dock konsumenternas hållbarhetskrav allra störst på livsmedelshandeln. Nio av tio anser att det är viktigt att maten de handlar är framtagen på ett hållbart sätt.

Klimatpåverkan inte viktigast
Trots ett ökat klimatfokus i samhällsdebatten är det andra aspekter som konsumenten i första hand prioriterar. Produktens kvalitet, att produkten inte innehåller tillsatser och att produktionen tar hänsyn till djurens välfärd ligger i topp när konsumenterna väljer vilken mat de handlar.

Samtidigt är priset viktigt. Det enskilda skäl som skulle få fler konsumenter att handla mer hållbara produkter är att handlarna skulle erbjuda lägre pris på hållbara varor.