Simone Margulies, vd Hemköpskedjan, har valts in som styrelseledamot i KRAV. Som styrelseledamot för KRAV hoppas Simone kunna bidra med sin gedigna erfarenhet från dagligvaruhandeln och samtidigt främja livsmedelsbranschens fortsatta hållbarhetsarbete.

Det var under gårdagens årsstämma som Simone Margulies valdes in som ny styrelseledamot för KRAV. Ett uppdrag som hon ser fram emot:

– Inom Hemköp arbetar vi långsiktigt och med ett tydligt mål att vara ledande inom hållbarhet och samtidigt tillhandahålla inspirerande butiker, ett brett och prisvärt sortiment samt ett hemtrevligt bemötande. I tider med ett starkt fokus på pris är det lätt att lockas till att göra avkall på hållbarhetsambitionen, men vi inom Hemköp är fast beslutade om att stå fast vid vårt mål och det är med det i åtanke som jag är särskilt glad över möjligheten att få bli styrelseledamot i KRAV, säger Simone Margulies vd Hemköpskedjan.

Hemköps hållbarhetsprogram inkluderar arbete med allt från sortiment till val av köldmedia i butik. Hållbarhetsarbetet har bland annat resulterat i att Hemköp sedan ett par år tillbaka har högst ekologisk andel av livsmedelsförsäljningen inom dagligvaruhandeln samt lägst utsläpp av CO2 per kilo sålt livsmedel. Att främja ekologiskt är viktigt för den biologiska mångfalden och ingår därför som en av grundpelarna i Hemköps hållbarhetsarbete.

KRAV:s vision är att all produktion av livsmedel är ekonomisk, ekologiskt och socialt hållbar och tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Enligt KRAV ska styrelsen vara sammansatt på ett sådant sätt att kompetens finns inom de intresseområden som stadgarna föreskriver, vilket bland annat inkluderar handel.

– Dagligvaruhandeln är otroligt viktig för konsumtion av hållbara livsmedel och Simone Margulies blir en stor tillgång i vår styrelse med den långa erfarenhet hon har från branschen, säger KRAV:s vd Emma Rung.

– Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med övriga styrelsen inom KRAV för att främja intresset för och utvecklingen inom KRAV-märkta produkter och att bidra med min erfarenhet från dagligvaruhandeln, säger Simone Margulies vd Hemköpskedjan.