Grahns Konfektyrs satsning på en inkluderande arbetsplats och Rebecca Erikssons engagerade arbete som chef på MAX Hamburgers fällde avgörandet när Visa vägen-juryn utsåg vinnare i regionen ”Mellan två sjöar”.

– Det sägs att om livet ger dig citroner ska du passa på att göra saft. Detta företag har målmedvetet arbetat med inkludering av människor med funktionsnedsättningar, inte i första hand som en god gärning utan för att de vet att olika talanger och förmågor tillför värden och kvaliteter som i slutändan skapar lönsamhet. Därmed visar de att mångfald och inkludering inte är någon verksamhet som behöver sockras med sympati, eftersom medarbetare som blir synliggjorda och bekräftade alltid är en god investering.

Så lyder motiveringen till att Grahns Konfektyr nu får ta emot det regionala Visa vägen-priset som årets arbetsgivare för sitt arbete med att inkludera människor med en funktionsnedsättning. 

Restaurangchefen för MAX Hamburgare i Skövde, Rebecca Eriksson.

Årets eldsjäl i regionen blir restaurangchefen för MAX Hamburgare i Skövde, Rebecca Eriksson, som genom sitt engagemang och målmedvetna inkluderingsarbete av personer med funktionsnedsättningar skapat en positiv och välkomnande arbetsplats. Motiveringen lyder:

– I en miljö som ofta kan vara stressad, tidspressad och tuff, väljer den här ledaren att ge människor chansen att ta ansvar, utvecklas och komma till sin rätt. Hon gör det för att hon vet att lönar sig med medarbetare som vill gå till jobbet för att de känner sig sedda och bekräftade. Vem skulle inte vilja ha någon som henne i sitt företag eller som sin chef.

Vinnarna utses av Visa vägen-juryn i nio regioner och juryn består av ordförande Jan Scherman, Bettina Kashefi som är chefekonom på Svenskt Näringsliv, ärkebiskop Antje Jackelén, H.K.H. Prins Daniel, LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson samt Samhalls marknadsdirektör Mats Eliasson. 

– Det här är ett oerhört viktigt pris eftersom det uppmärksammar arbetsgivare och eldsjälar som väljer att anställa människor med olika talanger. De gör det dels för att de vet att det kan göra hela skillnaden för individen, men också för de inser att företaget, arbetskamraterna och hela samhället vinner på det, säger Visa vägen-juryns ordförande Jan Scherman och fortsätter.

– Det finns kort sagt inga förlorare när allas olika kompetenser tas till vara!

De regionala pristagarna kommer att motta sina utmärkelser på en prisutdelning den 7/10 på Scandic Billingen i Skövde och går sedan vidare till den stora riksfinalen den 25 november i Stockholm där vinnarna får ta emot sina priser från ärkebiskop Antje Jackelén och Prins Daniel.