Kathrine Löfberg, ordförande i Löfbergs, är en av kandidaterna till Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap. Priset syftar till att tydliggöra och öka medvetenheten om styrelseordförandens viktiga roll. Guldklubban är instiftat av Styrelseakademin och Deloitte, och delas ut i Stockholm den 6 december.

Kathrine Löfberg har varit styrelseordförande för Löfbergs sedan 2015 då hon efterträdde Anders Löfberg. Kathrine är den första kvinnliga ordföranden i bolagets mer än hundraåriga historia. Löfbergs styrelse består idag av lika många ägare som externa ledamöter, och lika många kvinnor som män.

För att kvalificera sig till Guldklubban gäller att personen varit styrelseordförande i samma bolag minst tre år, att hen leder en styrelse med minst fyra ledamöter och att kandidaten inte samtidigt är bolagets vd. Vinnare utses i två kategorier: noterade och onoterade bolag. För att utse vinnare bedömer juryn ett antal kriterier. Det handlar bland annat om bolagets värdeutveckling, hur styrelsearbetet är organiserat och ordförandens personliga egenskaper.

Kathrine nominerades av Styrelseakademin Värmland och deras samarbetspartners.