Den 27 september anordnar Jordbruksverket ett kunskapsseminarium utifrån en utvärdering av den svenska livsmedelskedjans konkurrenskraft!

Tid: 11.30-15.30 
Plats: World Trade Center, Stockholm Till anmälan

Syftet med seminariet är att öka kunskapen inom två områden:

  • att kunskap och innovation driver produktutveckling och produktionsmetoder framåt
  • att affärsmetoder, management och företagsutveckling är avgörande för att öka lönsamheten.

Seminariet diskuterar resultatet av Jordbruksverkets rapport Utvärdering och uppföljning av livsmedelsstrategin- årsrapport år 2019 som visar att livsmedelskedjans konkurrenskraft försämrades mellan åren 2011-2017. Rapporten visar att lönsamheten kan förbättras och konkurrenskraften stärkas genom satsningar på kunskap och innovation och en god förmåga att tillgodogöra sig ny kunskap och teknologier.