I slutet av april utlyste Jordbruksverket 16 miljoner kronor för projekt som ska främja produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel. 22 projekt får nu dela på pengarna. Jordbruksverket fick in totalt 28 ansökningar.

Under vecka 27 har Jordbruksverket beslutat att bevilja stöd till sju pågående och 15 nya projekt. Det här var den tredje utlysningen inom ramen för den åtgärdsplan som regeringen gett Jordbruksverket i uppdrag att genomföra i samråd med aktörer i livsmedelsbranschen. Regeringens mål är att det 2030 i Sverige ska finnas 30 procent ekologisk jordbruksmark och att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av ekologiska produkter.

Åsa Lannhard Öberg projektledare för ekouppdraget.

– Den här gången har vi två potter. Den ena för att ge projekt som drivits under 2018 och 2019 med fokus på bland annat utbildning och information, en möjlighet att förlänga sina aktiviteter under 2020. Den andra för att ge stöd till projekt inom en handfull andra prioriterade åtgärder. En stor del av potten i den sistnämnda gruppen går till olika former av rådgivningsprojekt, säger Åsa Lannhard Öberg som är projektledare för ekouppdraget.

De sju pågående projekten får totalt 6,5 miljoner kronor och 9,3 miljoner kronor går till projekt som handlar om rådgivning, ekonomiska kalkyler och pedagogiska informationsåtgärder mellan bonde och konsument. Knappt 200 000 kronor sparas till kommande utlysning av medel. Du kan läsa mer om hur beloppen fördelar sig på olika projekt här.

Mer information
Ett sekretariat inom Jordbruksverket har bedömt ansökningarna. Till sekretariatet finns en styrgrupp knuten, som lämnar synpunkter på sekretariatets förslag. Styrgruppen består även av externa aktörer.

Åtgärdsplanen, som regeringen gett Jordbruksverket i uppdrag att genomföra, är grunden för hur sekretariatet bedömt ansökningarna. Ytterst är regeringens inriktningsmål för 2030 vägledande. Åtgärder och projekt som bedöms ge störst effekt är prioriterade.

På Jordbruksverkets webbplats kan du löpande ta del av information om ekouppdraget.