ICA återkallar ICA Kallrökt lax skivad 150 gram, konsumentförpackningen har blivit märkt med fel bäst före-datum. På förpackningen står bäst före-datum den 16-01-21, det korrekta bäst före-datumet är 17-12-20.Produkten innehåller inga fel utan ICA återkallar produkten som en försiktighetsåtgärd då den inte bör konsumeras efter den 17-12-20.

Återkallelsen gäller ICA Kallrökt skivad lax 150 gram, och gäller endast för förpackningen märkta med bäst-före-datum 16-01-21.

– På ICA gör vi noggranna kvalitetskontroller av alla produkter vi sätter på marknaden. Vi har upptäckt att det står fel bäst före-datum på den nuvarande förpackningen och det är viktigt att kunden får information om detta, säger Lena Sparring, kvalitetschef ICA Sverige.

Incidenter som denna utreds noggrant och en åtgärdsplan med förebyggande åtgärder tas fram och följs sedan upp.

– Vi vill också understryka, för att minska matsvinnnet, att produkten i sig inte innehåller några fel och kan konsumeras till den 17-12-20. Tillsammans med vår leverantör utreder vi nu hur felmärkningen kan ha skett och vilka åtgärder vi kan vidta för att det inte ska ske igen, säger Lena Sparring, kvalitetschef ICA Sverige.

Vid återkallelsen stoppas produkten i kassan och är inte möjliga att köpa.

ICA beklagar det inträffade och uppmanar kunder som har köpt produkten att antingen konsumera produkten innan 17-12-20 för att minska matsvinnet eller lämna tillbaka produkten till den ICA-butik där den köptes, reklamera via ica.se alternativt kontakta ICAs kundkontakt på telefon 020-83 33 33. ICAs kundkontakt har öppet vardagar mellan 8:00 och 15:00.