Försäljningen i ICA-butikerna steg med 5,0 procent i januari jämfört med motsvarande månad i fjol. I jämförbara butiker ökade försäljningen med 4,8 procent.

Under januari 2020 uppgick försäljningen i ICA-butikerna till 9 803 Mkr exklusive moms, vilket är en ökning med 5,0 procent jämfört med samma månad föregående år.

ICA Gruppen bedömer att kalendereffekten för januari månad uppgår till +1,4%.

Per den 31 januari uppgick antal ICA-butiker till 1 269. Butiksförsäljningen för februari publiceras den 9 mars 2020 kl 08:45.

För samtliga publiceringsdatum 2020, besök ICA Gruppens webbplats www.icagruppen.se/investerare/kalender