Slakt utan föregående bedövning är idag olagligt i Sverige liksom i några andra EU-länder, eftersom länderna själva valt att lagstifta om det. Ett kommande beslut i EU-domstolen kan dock förändra detta. Något som oroar de svenska organisationerna Djurens Rätt, Djurskyddet Sverige och Svenska Djurskyddsföreningen.

Enligt en helt ny opinionsundersökning som gjorts i 24 EU-länder, däribland Sverige, vill 9 av 10 europeér att bedövning före slakt ska vara obligatoriskt och att EU bevarar rätten för enskilda medlemsstater att ställa högre djurskyddskrav än EU:s lägstanivå. 

Detta står i stark kontrast till det utlåtande som en av EU-domstolens generaladvokater lämnade i september i år. Han anser där att medlemsstaterna inte får anta bestämmelser i vilka det införs ett förbud mot slakt av djur utan bedövning, om slakten sker av religiösa anledningar.

– Även om all slakt innebär ett lidande för djuret är det betydligt mer plågsamt att få strupen avskuren vid fullt medvetande. Om Sverige och andra länder förlorar den här möjligheten att lagstifta bort slakt utan bedövning är det ett stort bakslag för djurvälfärden inom hela EU, säger Camilla Bergvall, förbundsordförande för Djurens Rätt. 

I Sverige har slakt utan bedövning varit förbjudet sedan 1937 men i många andra länder förekommer det frekvent. Det kan kan finnas religiösa skäl bakom att djur slaktas utan bedövning, men inte sällan är skälen rent ekonomiska. Kravet på bedövning innan avblodning är mycket viktigt av djurskyddsskäl menar de tre organisationerna Djurens Rätt, Djurskyddet Sverige och Svenska Djurskyddsföreningen som tillsammans med Eurogroup for Animals nu uppmanar EU-domstolen att inte rucka på nuvarande lagstiftning.

– Det är viktigt att komma ihåg att slakt utan bedövning inte är detsamma som religiös slakt. Idag sker religiös slakt i Sverige men med föregående bedövning och skiljer sig då inte djurskyddsmässigt från konventionell slakt. Det är ofta fullt möjligt att både ta hänsyn till djurens behov och religionsfriheten, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare för Djurskyddet Sverige.

– Den opinionsundersökning som nu genomförts bland över 23 000 EU-medborgare visar att en klar majoritet anser djurlidande vara viktigare än religiösa riter. Religionsfrihet är en viktig rättighet för alla EU-länder men den får inte innebära att människor eller djur utsätts för onödigt lidande, menar Johan Beck-Friis, generalsekreterare för Svenska Djurskyddsföreningen.

Djurens Rätt, Djurskyddet Sverige och Svenska Djurskyddsföreningen har gemensamt uppmanat den svenska regeringen att ta strid för nuvarande lagstiftning.

Opinionsundersökningen är beställd av bl.a. Djurens Rätt och har genomförts mellan 30 september och 7 oktober i 24 EU-länder. Den visar bland annat att:

  • 89 % av EU-medborgarna anser att det ska vara obligatoriskt att djur ska vara medvetslösa innan slakt.
  • 92 % av EU-medborgarna anser att länder ska kunna införa mer långtgående djurskyddslagstiftning än EU:s lägstanivå.
  • 87 % av EU-medborgarna anser att EU ska kräva att alla djur bedövas innan slakt. 

Hela undersökningen finns att läsa här