På uppdrag av regeringen har Jordbruksverket och Livsmedelsverket tagit fram en ny rapport där man analyserat hur coronapandemin påverkat landets livsmedelsförsörjning, och hur dessa lärdomar kan användas vid en framtida kris.

Resultatet har publicerats i rapporten ”En robust livsmedelsförsörjning vid kriser och höjd beredskap”, som lämnades till regeringen den 31 mars.

Landsbygdsminister-Jennie-Nilsson2
Landsbygdsminister Jennie Nilsson

– Jag är väldigt nöjd med att vi nu får en fördjupad bild av hur pandemin har påverkat förhållandena inom livsmedelskedjan och livsmedelsförsörjningen. Det blir tydligt vilka förutsättningar som behöver finnas för att produktion, handel och transporter av livsmedel ska fungera väl. God tillgång till säker mat är en nödvändighet och helt grundläggande för att samhället i stort ska fungera, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson, i ett pressmeddelande. 

Enligt den nya rapporten har pandemin bland annat synliggjort behovet av att planera för hög personalfrånvaro samt för störningar i internationell handel och införsel av varor som är nödvändiga för livsmedelsproduktionen. Man menar även att det finns ett behov av att fortsätta utreda lagerhållning av livsmedel och varor som behövs för livsmedelsproduktionen, samt vilka laboratorieanalyser som behövs vid höjd beredskap eller krig. Enligt myndigheterna behöver det även bli lättare att dela information mellan myndigheter och näringsliv för att få en bättre helhetsbild över situationen. Att ha en plan för hur man skulle kunna ställa om sin verksamhet anses viktigt, samt att myndigheterna kan möta och stödja den typen av initiativ. Man betonar även vikten av att kunna upprätthålla en effektiv livsmedelskontroll.

Catrin Molander, chef för Jordbruksverkets beredskapsenhet. 

– För att vi ska få säkra livsmedel på vårt bord måste en lång kedja med många aktörer fungera. Tillgången på arbetskraft och varor hotas när gränser stängs eller chaufförer inom åkeribranschen är sjuka eller måste vara hemma, säger Catrin Molander, chef på beredskapsenheten på Jordbruksverket.

I rapporten ges ett antal åtgärdsförslag, som bygger på rapporten ”Livskraft – mätt och frisk” som togs fram 2020. I den rapporten redogjorde man för vad som krävs för att kunna försörja hela Sveriges befolkning med säker mat och dricksvatten i minst tre månader.

– Vi ska ta med oss lärdomar från pandemin i vårt fortsatta arbete men det är viktigt att Sveriges livsmedelsberedskap bygger på en bredare hotbild med flera scenarier, säger Mattias Åsander, områdeschef på Livsmedelsverket.

Här kan du läsa rapporten.