Inga utsläpp av växthusgaser, senast 2050. Med detta vill Nestlé leva upp till Parisavtalets mål att begränsa en global temperaturökning med 1,5 grader. Inför FN:s klimatmöte senare denna månad kommer Nestlé skriva på ”Business ambition for 1,5 C”.

Nestlé har arbetat aktivt i tio år med att reducera utsläppen. På företagets 100 största distributionscenter har växthusgaserna minskat med närmare 40 procent de senaste fyra åren. Sedan 2014 har hela verksamheten minskat utsläppen motsvarande 1,2 miljoner bilar.

Jonas Holfve, Sverigechef Nestlé.

– Vårt kafferosteri i Helsingborg och vår barnmatsfabrik i Åbo är redan idag klimatneutrala. De släpper inte ut någon koldioxid och har inget avfall till deponi, så vi är på god väg. Nästa steg för oss är att säkerställa att transporterna till och från fabrikerna blir utsläppsfria, säger Jonas Holfve, Sverigechef Nestlé. 

Läs också: Zoégas nominerade till svenska LEAN-priset

De senaste fyra åren har Nestlé anpassat sina mål till Science Based Targets (vetenskapligt baserade mål) för att bidra till att hålla temperaturökningen under 2 grader. Företaget är fast beslutet att spela en ledande roll när det gäller att agera mot klimatförändringarna. Under de kommande två åren komer man att lägga fram en tidsbunden plan inklusive delmål som är förenliga med 1,5 graders målet. Nestlé kommer årligen att granska framstegen för att säkerställa att man håller kursen.

För att nå målet till 2050 ska Nestlé bland annat:

Zoegas
Zoégas kafferosteri i Helsingborg är redan klimatneutralt.
  • Lansera produkter som har en bättre miljömässig profil och lägre miljöpåverkan och som samtidigt bidrar till en balanserad och varierad kost. Ett exempel är att Nestlé har påbörjat resan med att öka andelen växtbaserade produkter. Nestlé kommer också göra om sina existerande produkter så att de innehåller mer klimatvänliga ingredienser och gå över till alternativa förpackningsmaterial.
  • Öka takten på projekt inom jordbruket för att absorbera mer koldioxid. Nestlé kommer stärka utvecklingsprogrammen som ges till odlarna för att återställa jordbruksmark och begränsa växthusgaserna. Nestlé kommer också plantera träd och förbättra den biologiska mångfalden. Detta kommer hjälpa till att bygga motståndskraftiga samhällen.
  • 100 procent förnybar elektricitet. Ett annat åtaganden är att använda 100 procent förnybar el i Nestlés fabriker, lagerlokaler och kontor. En tredjedel av Nestlés fabriker (143) använder redan idag 100 procent förnybar el. Nestlé kommer fortsätta att investera i energi från förnybara källor. Detta kommer medföra att leverantörer kan investera i ny infrastruktur såsom vind och sol.
Mark Schneider, VD för Nestlé.

– Klimatförändringar är ett av de största hoten vi står inför som samhälle. Det är också en av de största riskerna för vår verksamhets framtid, säger Mark Schneider, VD för Nestlé. Tiden håller på att rinna ut för oss för att undvika de värsta effekterna av den globala uppvärmningen. Det är därför vi sätter en djärvare ambition att nå en framtid utan utsläpp. Genom att använda Nestlés globala resurser och branschkunskap, vet vi att vi kan göra stor skillnad. Vår resa mot nollutsläpp har redan börjat. Nu påskyndar vi våra ansträngningar, tillade han.

Läs också: Livsmedelsindustrin i gemensamt hållbarhetsmanifest