Norrmejerier investerar 10 miljoner kronor i klimatväxling som en del av sitt hållbarhetsprogram. Under fem år ska Norrmejerier investera i projekt som minskar klimatpåverkan i Norrland.

– Alla måste bidra så mycket de kan för att bromsa klimatkrisen och för oss handlar klimatväxlingen om att kunna ta ett ännu större eget ansvar. Vi har inspirerats bland annat av kriterierna i regeringsinitiativet Klimatklivet för att säkerställa att de projekt vi investerar i har hög klimatnytta, säger Anna-Karin Karlsson, hållbarhetsdirektör på Norrmejerier.

Norrmejerier har öronmärkt två miljoner kronor om året i fem år för en klimatväxling som sker genom investeringar i lokala projekt som minskar klimatpåverkan i den egna verksamheten i Norrland. Investeringarna i klimatväxling innebär en utökning av Norrmejeriers befintliga hållbarhetsprogram.

Just nu utvärderar Norrmejerier olika investeringsalternativ, där satsningar på minskat matsvinn och energieffektivisering av mejerierna bedöms ha störst potential att minska klimatbelastningen. Det första projektet beräknas beslutas och startas upp i höst.

– Vad vi äter avgör hur både vi, djuren och planeten mår. Förutom att minska klimatpåverkan ger satsningen på klimatväxling förhoppningsvis även nya idéer i vår egen verksamhet och ytterligare engagemang för hållbarhetsarbetet, säger Anna-Karin Karlsson.

Norrmejeriers hållbarhetsprogram sträcker sig till 2030 med sikte på att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål, Sveriges nationella miljömål och branschspecifika initiativ. I Sverige vill Norrmejerier etablera Norrland som en klimatpositiv zon med en levande livsmedelsproduktion.