Idag, den 17 augusti, öppnar ansökningsperioden för Lidl Future Initiatives. Genom 2020 års tema ”Hållbarhetsakuten” utlyser Lidl elva miljoner kronor till projekt som påskyndar utvecklingen av hållbara livsmedelssystem som levererar hälsosam mat. Pengarna ska gå till tidskritiska projekt utanför den egna verksamheten som kan påskynda omställningen här och nu. Förra året stöttades projekt som kan bidra till att lösa samhällets plastutmaning. Pengarna har Lidls kunder bidragit med genom en prishöjning på plastbärkassar.

Lidl Sverige vill vara en aktiv och pådrivande aktör i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Genom årets upplaga av Lidl Future Initiatives – Hållbarhetsakuten bidrar livsmedelskedjan med upp till elva miljoner kronor i stöd till projekt som kan lösa de utmaningar som produktion och konsumtion av mat och livsmedel står inför.

– Det behövs snabba och effektiva förändringar av livsmedelssystemet för att nå FN:s globala hållbarhetsmål. Som livsmedelsaktör är vi en del av de utmaningar som branschen står inför. Förutom det vi redan gör i vår dagliga verksamhet kommer vi genom Hållbarhetsakuten bidra med elva miljoner kronor till tidskritiska projekt utanför vår egen verksamhet som kan göra skillnad här och nu, säger Johan Augustsson, Sverigechef Lidl.

Från och med idag till den 13 september välkomnas ansökningar från innovativa projekt och initiativ som kan genomföra förändringar här och nu. Såväl ideella organisationer, universitet och högskolor samt företag och aktörer som har möjlighet att bidra till omställningen kan söka om stöd.

Utlysningen omfattas av följande områden:

  • Hållbara, innovativa och effektiva metoder inom jordbruksproduktionen som precisionsodling, klimatpositivitet, cirkularitet och regenerativt jordbruk.
  • Forskning och innovation av framtidens hälsosamma och hållbara mat så som växtbaserade produkter.
  • Smarta digitala lösningar som transformerar livsmedelssystemet med hjälp av AI och annan teknik, exempelvis för ökad biologisk mångfald.
  • Innovation och utveckling för minskat matsvinn genom cirkulär livsmedelsproduktion.
  • Beteendeförändring hos konsument som leder till exempelvis fler och bättre hållbara lösningar och ökat intag av hälsosam och hållbar mat.

Projekten kan handla om tester och piloter som snabbar på omställningen till framtidens hållbara livsmedelssystem, forskning och utveckling nära test- och implementeringsfasen eller lösningar som leder till direkta produktions- eller beteendeförändringar.

– Vi välkomnar utmanare och uppstickare över hela landet. Det finns många som engagerar sig i klimatfrågan och andra avgörande hållbarhetsfrågor för branschen och vi vill ge dessa nytänkande, viktiga och ofta utmanande projekt en möjlighet att få verklig effekt och chansen att driva branschen framåt, säger Johan Augustsson.

Pengarna har Lidls kunder bidragit med genom en prishöjning på plastbärkassar 1 juni 2018 till 30 april 2020 som ett initiativ för att minska konsumtionen av plast. Hela prishöjningen på 50 öre inklusive moms har oavkortat gått till Lidl Future Initiatives för finansiering av hållbarhetsprojekt utanför den egna verksamheten. Förra året prisades fem hållbarhetsprojekt kopplade till samhällets plastutmaning de fick dela på tio miljoner kronor. Vinnarna var Friluftsfrämjandet, Karlstad Universitet, Rise IVF, KTH Kemisk Återvinning och Rise Solvolys.

Ansökningarna till Hållbarhetsakuten kommer att bedömas av en extern expertpanel bestående av ledande representanter för innovationssystem och forskning. Utvalda projekt som går vidare i processen presenteras sedan för en jury bestående av representanter från Lidl. Vinnarna prisas den 12 november 2020.

Expertpanelen består av:
Victoria Voss Bignet, doktorand, Stockholm Resilience Centre
Katarina Graffman, Fil Dr Kulturantropologi, Uppsala universitet
Håkan Isaksson, affärsstrateg, Sveriges lantbruksuniversitet
Johan Jörgensen, grundare Sweden Foodtech
Ulf Sonesson, Forsknings- och affärsutvecklingsansvarig, Jordbruk och Livsmedel, RISE