Löneökningar på totalt 1 354 kronor för hela avtalsperioden. Störst löneökning för de som tjänar minst. Fack och arbetsgivare ska tillsammans se över den viktiga frågan om tidsbegränsade anställningar. 

Det är innebörden i avtalen för anställda på Coops butiker, stormarknader och lager samt anställda på Akademibokhandeln och kooperativa butiker. Avtalet har slutits mellan Handels och arbetsgivarföreningen KFO (som byter namn till Fremia från 1 januari 2021). 

– Vi är stolta över det här avtalet. Vi har fått löneökningar i nivå med den övriga arbetsmarknaden och vi ska tillsammans med arbetsgivarna se över frågan om tidsbegränsade anställningar, vilket är ett steg i rätt riktning, säger Henrik Brolin, ombudsman på Handels och ansvarig för förhandlingarna. 

De nya avtalen gäller från den 1 november fram till den 31 mars 2023, men det sista året kan sägas upp. Avtalen ger löneökningar för heltidsanställda på totalt 1 354 kronor fördelat på 29 månader.  

Avtalet ger en högre höjning i procent på lägstalönerna jämfört med övriga löner. Även övriga löner höjs mest för dem som tjänar minst, det vill säga under 26.100 kronor på heltid. Löneökningarna är desamma som har avtalats för privata butiker och lager.  

För anställda på butiker och stormarknader innebär det nya avtalet fler helt lediga helger. Antalet lediga helger ökar från 16 till 18. 

– Mer ledighet är något som våra medlemmar har efterlyst, så det är en framgång, säger Henrik Brolin på Handels. 

Den stora nyheten i lageravtalet är att fack och arbetsgivare har enats om att ta fram ett förslag till nytt avtal redan till den 31 december 2021. Syftet är att skapa ett lageravtal som fungerar bättre för helt automatiserade lager. 

Åldern för intjänande av ålderspension ändras i de nya avtalen, så att anställda börjar tjäna in pensionspengar tidigare i livet. Åldersgränsen sänks i tre steg: 

– från och med den 1 januari 2021 till 24 år, 
– från och med den 1 januari 2022 till 23 år, 
– från och med den 1 januari 2023 till 22 år. 

Avsättningen till pension ska redovisas på de anställdas lönespecifikationer.