BUBS Godis fortsätter att satsa och bygger ytterligare en godisfabrik i anslutning till sina två befintliga fabriker. Byggnationen av den nya fabriken gör att de fördubblar sin produktionskapacitet av godis. Ambitionen är också att kunna tillverka helt nya typer av godis jämfört med idag. Fabriken väntas stå klar lagom till årsskiftet 2020/2021.

BUBS Godis, med huvudkontor och produktion i Jönköping, är främst kända för sina gelé- och skumprodukter. Många av produkterna har dubbla smaker och färger. Ett exempel är storsäljaren Hallonlakritsskalle. Sedan en tid tillbaka tillverkar de även dubbelgjutna produkter som består av både gelé och skum. Idag sker produktionen i två toppmoderna fabriker, en för sockerkonfektyr och en för choklad, på industriområdet Torsvik. Huvuddelen av den befintliga produktionen och packningen är automatiserad samt robotiserad med stort hållbarhetsfokus. Den nya fabriken kommer att byggas i samma anda.

– Vi har alltid haft ett stort mod och vi har växt ur fler kostymer än jag kan minnas, men det beror enbart på att vi håller vår linje och vågar testa nya saker. Det är viktigt att följa trender, men det viktigaste är att kunna skapa våra egna trender. Vår framgång är det yttersta beviset på det. Målet är att bygga en framtidssäkrad fabrik som även lägger grunden för nästa generations godis. Vår ambition är att kunna utveckla helt nya typer av produkter och samtidigt möta den stora efterfrågan på våra befintliga produkter, säger Ulrik Lindström, produktutvecklingschef, delägare och en av grundarna på BUBS Godis.

Dubblad kapacitet och omsättning 

Under 2018 tillverkade BUBS Godis 5600 ton godis, men de räknar med att fördubbla den siffran i framtiden. Idag går ca 25% på export främst till Finland, Norge och Island. En ökad efterfrågan på export under eget varumärke och som private label-leverantör ställer högre krav på produktionskapaciteten. Den nya fabriken öppnar därmed dörrarna till övriga Europa, men också outforskade områden i Sverige. Bolaget har haft en otrolig tillväxt de senaste åren på runt 13-15% årligen. Varje nytt år är bättre än det föregående. De har samtidigt återinvesterat i den befintliga godisfabriken samt byggt en helt ny chokladfabrik.

Enligt Henrik Elfwing, VD på BUBS Godis, är den positiva utvecklingen inte något som bolaget tar för givet, men den har en naturlig förklaring. En fördubbling av produktionskapaciteten gör det också möjligt att dubbla omsättningen.

– Vår framgång bygger på noggrant avvägda satsningar och att vi har fingertoppskänsla för vad konsumenterna vill ha. Ett aktivt varumärkesarbete har också spelat en avgörande roll. Nu har vi kommit till ett läge där vi inte kan hantera större volymer. Efterfrågan är för stor helt enkelt. Den nya fabriken tillgodoser inte bara ett behov i närtid, den ger oss också möjligheten att växa på lång sikt. BUBS Godis har en tydlig ambition att öka exportandelen och samtidigt växa på den inhemska marknaden. Det är absolut ingen omöjlighet att dubbla omsättningen de kommande åren. För vår del känns det fantastiskt kul att vi kan ta det här steget för att stärka vår position ytterligare, nationellt och internationellt, säger Henrik Elfwing.

BUBS Godis har redan kompletterat personalstyrkan med dedikerad exportexpertis. Bolaget kommer även att behöva nyanställa produktionspersonal för en mängd olika arbetsuppgifter. Anläggningen väntas stå klar vid årsskiftet 2020/2021.