Uppsalaföretaget Optima Planta tar in en investering om ca 4.4 mkr i en investeringsrunda som nyligen slutförts.

– Genom investeringen kan vi finansiera våra första franchiseenheter på marknaden samt fortsätta utveckla vår teknologi och bygga upp en organisation, säger företagets grundare och VD, Lennart Sör.

– Med vår metod att ge växten absolut bästa förutsättningar har vi som greentech-bolag målet att bevisa lönsamheten i konceptet och fortsatt expandera under 2021. Idag har vi en pilot-enhet i Uppsala och har målet att rulla ut fler nya enheter under året säger Lennart Sör.

Optima Planta är ett greentech-företag som utvecklat matematisk växtoptimering genom AI. Genom att odla i speciellt framtagna odlingsboxar ges växten unika möjligheter att växa. Metoden innebär att man spar upp till 99% vatten mot traditionell odling samt odlar helt utan bekämpningsmedel. I och med boxarna kan vem som helst odla var som helst när som helst.