Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap. För trots att vi lever i ett av världens rikaste länder blir ensamhet, psykisk ohälsa, utanförskap och utsatthet allt vanligare. För att stötta socialt utsatta barn, unga och familjer och verka för en positiv integration går Pågen nu in i partnerskap med Sveriges Stadsmissioner och blir nationell huvudpartner.

Stadsmissionen finns till för alla människor som lever i utsatthet. Man arbetar nära individen för att avhjälpa akut nöd och på sikt för att förändra livssituationen. Partnerskapet med Pågen innebär bland annat ett ekonomiskt stöd för att bidra till de olika verksamheterna ute i landet. Men också ett riktat ekonomiskt stöd liksom bröd donationer till Göteborgs och Skåne stadsmissioner -två regioner där Pågen idag är en extra viktig samhällsaktör med sina två bagerier.

-Stadsmissionen gör ett fantastiskt arbete för människor i utsatthet. Inte minst för barn och ungdomar som behöver stöd och hjälp för att få en bra grund att stå på. Vi är stolta över att kunna stödja deras verksamhet och bidra till att fler ska kunna må bra och att utanförskap vänds till innanförskap, säger Berith Apelgren, Pågens Informations- Hållbarhetschef.

Sveriges Stadsmissioner består av tio lokala stadsmissioner som arbetar för att människor i social och ekonomisk utsatthet ska få en bättre tillvaro. Stadsmissionen verkar i Eskilstuna-Nyköping, Göteborg, Kalmar, Linköping-Norrköping, Skåne, Stockholm, Umeå, Uppsala, Västerås och Örebro. Varje stadsmission erbjuder ett brett stödutbud i form av en öppen mötesplats, individuell vägledning, rådgivning och utdelning av mat. På några orter finns även en öppen förskola för barn, terapiverksamhet och skyddat boende.

-En viktig del av vår verksamhet vänder sig till barn, unga och familjer. Vi erbjuder gemensamhetsskapande aktiviteter och måltider, vuxennärvaro och läxläsning, rådgivning och stöd av erfaren personal som är socialarbetare och jurister. Vi är oerhört glada att nu bli partners med Pågen – allt stöd vi kan få är av största vikt för att vi ska kunna fortsätta bedriva vår viktiga och kostnadsfria verksamhet, Jonas Berglund, ansvarig för partnerskap med företag på Sveriges Stadsmissioner.