Vid en presskonferens hos Pågen i Malmö presenterade energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman tillsammans med VD:n för EON Energidistribution, Johan Mörnstam, ett gemensamt initiativ mellan regeringen och energibranschen om ökade investeringar i elnäten samt tillskott av lokal förnybar el. Syftet är att lösa de regionala problemen med elförsörjningen.

Pågen välkomnar dessa initiativ som innebär en tryggare framtid för det skånska näringslivet och bättre förutsättningar för regional utveckling.

Anders Carlsson Jerndal, VD på Pågen

–  Jag ser det som en självklarhet att företag ska kunna lita på elförsörjningen, säger Anders Carlsson Jerndal, VD på Pågen. Det kom som ett oväntat besked att det inte fanns tillräcklig kapacitet för de investeringar vi planerar. Sverige behöver en livskraftig livsmedelsindustri, inte minst om vi ska klara landets åtaganden gentemot de globala miljömålen. Har vi inte tillgång till el kan vi inte bidra till att skapa en resurseffektiv och konkurrenskraftig produktion av svensk mat.

Pågen har långsiktiga planer för bageriet och expansionen kommer att ske i flera etapper. Den kapacitetsbrist som tidigare diskuterats gäller kommande faser. Pågen har nyligen investerat stort i Europas modernaste linje för färska matbröd. Detta för att kunna möta konsumenternas efterfrågan på dagsfärska matbröd, men även för att bidra till mindre svinn i hemmen.

–  Vi har bakat bröd i över 140 år i Malmö och nu investerar vi för att kunna fortsätta baka bröd långt in i framtiden, säger Anders Carlsson Jerndal. Pågens expansion innebär inte bara ökad produktion av svenska livsmedel, utan också fler arbetstillfällen.

–  De nya initiativen som presenterats kommer att underlätta situationen tills det finns mer långsiktiga lösningar på plats.Det är viktigt att detta inte endast blir en punktinsats utan att man verkligen ser över den långsiktiga elförsörjningen, säger Anders Carlsson Jerndal. Energifrågorna är en naturlig och viktig del av vår bageriverksamhet. Pågen har gjort stora investeringar de senaste åren för att minska energiförbrukningen och fått ned den med 15 procent. Våra bagerier försörjs med 100 procent förnybar energi och är energieffektiva, vilket gör det miljömässigt bättre att baka bröd i stor skala än att baka i hemmen.