Paulig planerar att flytta sin verksamhet i Rotebro, där man tar fram produkter under varumärket Risenta, till livsmedelsföretagets fabrik i Mölndal respektive lager i Kungsbacka. Fackliga förhandlingar kommer nu att inledas och anställda vid Rotebrofabriken erbjuds en möjlighet att flytta med.

I Pauligs anläggning i Rotebro utanför Stockholm arbetar 19 anställda med blanda och förpacka bland annat fröer, kärnor, mjöl, gryn, müsli och snacks under varumärket Risenta. Fabriken öppnade 2005 och är idag i behov av betydande investeringar i både lokaler och utrustning.

Henrik Samuelson, ansvarig för Pauligs verksamhet i Skandinavien och Centraleuropa.

– Det här är en relativt liten fabrik där vi ser ett stort investeringsbehov inom den närmaste framtiden. Efter att ha utvärderat olika lösningar ser vi som det bästa alternativet att vår fabrik i Mölndal, där vi producerar Santa Maria kryddor, tar över verksamheten. Samtidigt planerar vi att flytta lagerverksamheten i Rotebro till vårt distributionscenter i Kungsbacka. Det ska också tilläggas att Risenta är ett starkt varumärke med produkter som vi verkligen tror på, säger Henrik Samuelson, ansvarig för Pauligs verksamhet i Skandinavien och Centraleuropa.

Fackliga förhandlingar inleds nu och planen är att erbjuda medarbetarna vid Rotebro möjlighet att flytta med till Mölndal eller Kungsbacka, där man ser behov av ett utökat antal arbetstillfällen till följd av förändringen

– Våra kollegor i Rotebro gör ett bra arbete och jag hoppas att så många som möjligt vill följa med om verksamheten flyttar. Samtidigt har jag full förståelse för att det här är ett besked som kan väcka många tankar och frågor hos våra medarbetare i Rotebro och vi ska göra vårt allra bästa för att ge det stöd som krävs, säger Henrik Samuelson.

Ambitionen är att övergången av verksamhet ska vara slutförd 30 juni 2020.