Returpack, eller Pantamera som de flesta känner företaget som, är länets hållbaraste företag, enligt östgötarna. Det visar den färska undersökningen Hållbara Insikter 2020 som presenteras idag. Av undersökningen framgår också att östgötarna tycker att hållbarhet är viktigt, att de är bra på att källsortera och handlar helst svensk mat.

Returpack – Pantamera – Butiksnytt

Undersökningen genomfördes i oktober bland 1000 östgötar. Sammanlagt fick respondenterna ranka ett 50-tal östgötska verksamheter på en skala från mycket hållbara till inte hållbara alls. Returpack är en klar vinnare och uppfattas av hela 67 procent som hållbara varav 33 procent som mycket hållbara.

Katarina Lundell, marknads- och kommunikationschef på Returpack/Pantamera.

– Det är naturligtvis jättekul och ett bevis på att vi lyckas nå fram med vår kommunikation kring hållbarhet till östgötarna. Vi har förstås ett försprång eftersom hållbarhet är grunden för hela vår verksamhet, säger Katarina Lundell, marknads- och kommunikationschef på Returpack/Pantamera.

95 miljoner burkar och flaskor i Östergötland
Att återvinna och källsortera verkar vara en hygienfaktor för östgötarna då hela 94 procent av respondenterna i undersökningen säger att de återvinner och källsorterar.

– Det stämmer ganska väl med de undersökningar vi själva gör på riksnivå och visar sig också tydligt i vår pantstatistik. Under 2019 pantade östgötarna nästan 95 miljoner burkar och PET-flaskor och i år ser det ut att bli ännu fler, säger Katarina Lundell.  

Den halvårsstatistik som Returpack tagit fram visar att antalet pantade burkar och flaskor har ökat med hela 8 procent i Östergötland det första halvåret 2020. En trolig förklaring är coronapandemin.

– Vi har sett en ökning i nästan hela landet, med några få undantag. Det är högst troligt att det hänger ihop med pandemin med tanke på att vi har förändrat vårt beteende och tillbringat mer tid hemma. Vi är nämligen bättre på att panta de burkar och flaskor som vi konsumerar i hemmet än de vi konsumerar ”on the go”, säger Katarina Lundell.

Prisad kommunikation
Returpack/Pantamera har, ända sedan 1984, uppmanat svenskarna att panta. Ofta med medryckande musik och humor. Den nu pågående reklamkampanjen ”Sveriges minsta klimatrörelse” där man lyfter fram den stora klimatnyttan som skapas av den lilla rörelse som krävs för att panta, blev i veckan prisad i branschtidningen Resumés månadens kampanj.   

– Vår strategi har alltid varit att uppmuntra till att panta mera med glimten i ögat och utan pekpinnar, det har visat sig vara en framgångsrik väg eftersom vi svenskar är bland de bästa i världen på att panta, säger Katarina Lundell.